Projekty

Teatr ze Społecznością: od integracji do wspólnoty

Celem naszych działań jest zapewnienie aktywizacji społecznej, adaptacji i integracji, wsparcia oraz poprawy sytuacji osób pochodzenia ukraińskiego poprzez zaangażowanie się w proces twórczo-rozwojowy, jakim jest […]

zobacz

Teatr ze Społecznością – PAL „Na Olszy”

Wrzesień – grudzień 2022 r.

Spektakl Teatru ze Społecznością współtworzony z młodzieżą z różnych dzielnic Krakowa, zarówno stałych mieszkańców, jak i młodzieżą z Ukrainy, która przybyła tu całkiem niedawno i chce się z nowym miejscem zintegrować.

zobacz

AKCJA INTEGRACJA – PAL „Na Olszy”

wrzesień – październik 2022 r.

Integracja i wzmocnienie dzieci różnych narodowości (szczególnie dzieci migranckie i uchodźcze narodowości ukraińskiej).

zobacz

Zmiana zaczyna się od pojedynczego człowieka

listopad 2021 r. – maj 2023 r.

Metoda Teatru Forum w procesach integracyjnych i działaniach antydyskryminacyjnych.

zobacz

Akcja integracja

kwiecień – czerwiec 2022 r.

Cykl warsztatów mających na celu integrowanie i wzmacnianie grup wielonarodowościowych (zwłaszcza takich, w których obecne są dzieci migranckie i uchodźcze z Ukrainy), redukowanie napięcia oraz rozwijanie strategii radzenia sobie z emocjami.

zobacz

Teatr edukacyjny jako miejsce zwiększania integracji osób z niepełnosprawnością

grudzień 2019 r. – lipiec 2022 r.

Tworzenie nowych modeli Teatru Edukacyjnego w pracy z osobami z niepełnosprawnościami oraz zwiększanie ich widoczności w społeczeństwie oraz na rynku pracy.

zobacz

„uMOCnieni” – Teatr Forum na Ugorku

Wrzesień – grudzień 2021 r.

Spektakl Teatru Forum na temat problematyki funkcjonowania w społeczeństwie osób z chorobą psychiczną oraz ich bliskich.

zobacz

The Price of Freedom and Democracy

Wrzesień 2021 r.

Spektakl Teatru Forum na temat demokracji i praw obywatelskich.

zobacz

Palec pod budkę…, czyli bajki inspirowane kulturą Małopolski

Grudzień 2020 r. – kwiecień 2021 r.

Bajki o charakterze kulturowym (opowiadają o architekturze Krakowa) i psychoedukacyjnym (poruszają zagadnienia związane z emocjami oraz sposoby radzenia sobie z nimi).

zobacz

Działam, więc jestem. Obywatelskość dzieci i młodzieży

sierpień 2019 r. – grudzień 2020 r.

Rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich dzieci i młodzieży.
Spektakl „Przegryw” dotyczy problemu wykluczenia i przemocy rówieśniczej.

zobacz

PALEC POD BUDKĘ…, CZYLI BAJKI INSPIROWANE KULTURĄ POLSKI

maj – listopad 2021 r.

Projekt stanowi katalog dedykowanych dzieciom, nauczycielom oraz rodzicom bajek edukacyjnych zakorzenionych w kulturze różnych regionów Polski. Bajki te mają także charakter psychoedukacyjny, a dodatkiem do nich są materiały edukacyjne oraz videoblogi zapraszające do wspólnej zabawy.

zobacz

Action reaction

wrzesień 2019 r.

Elementy metody Teatru Forum jako narzędzia do pracy z młodzieżą w tematach dotyczących ich problemów oraz istotnych kwestii w ich najbliższym środowisku społecznym oraz we współczesnym świecie.

zobacz

Let’s talk, how we talk about gender

maj 2021 r.

Podniesienie wiedzy i zwiększenie świadomości z zakresu tematyki Gender wśród pracowników młodzieżowych oraz o wynikającej z niej nierówności i dyskryminacji kobiet i mężczyzn w ich sferze prywatnej, rodzinnej, zawodowej i społecznej.

zobacz

W poszukiwaniu swojej drogi

maj – czerwiec 2017 r.

Spektakl SMS dotyczy cyberprzemocy oraz problemu ignorowania tego zjawiska.

zobacz
To top