„uMOCnieni” – Teatr Forum na Ugorku


„uMOCnieni” – Teatr Forum na Ugorku

W projekcie „uMOCnieni – Teatr Forum na Ugorku” stworzony został spektakl Teatru Forum dotyczący problemów osób z chorobami psychicznymi. Celem tego działania było przeciwdziałanie wykluczeniu i stygmatyzacji osób z zaburzeniami psychicznymi, a także ich integracja z lokalną społecznością oraz w środowisku rodzinnym. Uczestnikami i uczestniczkami projektu byli beneficjenci MOPS Programem Aktywności Lokalnej „Znaczenie Rodziny” w Krakowie.

Założenia

Projekt powstał w oparciu o badania, wywiady i doświadczenie pracowników MOPS, a także na podstawie wniosków z pracy dyplomowej pani Agaty Ordys, pt. „Wsparcie osób w kryzysie psychicznym i ich rodzin w założeniach Programu Aktywności Lokalnej ZNACZENIE RODZINY”. Wynika z nich, że dobre funkcjonowanie w społeczeństwie utrudnia osobom z chorobami psychicznymi wiele barier, np. nieumiejętność nawiązywania kontaktów społecznych lub wycofywanie się z nich, brak zrozumienia dla ich sytuacji czy też nieprzychylne reakcje społeczeństwa na ich stan zdrowia.
W procesie zdrowienia osoby chore psychicznie potrzebują przede wszystkim wsparcia otaczającego ich środowiska. Nasz projekt, poprzez interaktywność formuły Teatru Forum, pozwolił zwiększyć wiedzę i świadomość w zakresie tematu zaburzeń psychicznych wśród osób bliskich osoby chorej.

Rezultaty

Spektakl pt. “Tu się pracuje…” powstał w ramach cyklu 11 warsztatów, na które zaproszeni zostali klienci MOPS oraz wolontariusze. Spektakl Teatru Forum został przedstawiony zaproszonym widzom – rodzinom i osobom bliskim uczestniczkom i uczestnikom warsztatów.
Teatr Forum to metoda teatralna, dzięki której uczestnicy i uczestniczki warsztatów oraz widzowie doświadczają wartości angażowania się w sprawy, które nas wszystkich dotyczą, mają możliwość doświadczenia trudnego tematu na poziomie intelektualnym, emocjonalnym i ekspresyjnym, co sprzyja lepszemu przełożeniu tego przeżycia na realne sytuacje.

Prowadzenie warsztatów i spektaklu Teatru Forum:

Wioletta Szuba

Anna Ćwiklińska

Reżyser:

Dariusz Janiczak

Koordynacja:

Anna Ćwiklińska

Partner:

Program Aktywności Lokalnej „Znaczenie Rodziny” realizowany w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie

Finansowanie:

Gmina Miejska Kraków, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

To top