Zarząd Fundacji Kurdybanek

Wioletta Szuba

Trenerka dramy, arteterapeutka, pedagożka.  Absolwentka polonistyki i kulturoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Studium Terapii przez Sztukę, Studiów Podyplomowych z Arteterapii na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, a także Szkoły Trenerów Dramy Drama Way oraz Kursów Teatru Forum oraz Teatru ze Społecznością Drama Way. Od kilku lat prowadzi warsztaty z zakresu profilaktyki dla dzieci i młodzieży, szkolenia dla kadr pedagogicznych, kursy dramy, kursy Teatru Forum oraz warsztaty rozwojowe. Założycielka firmy edukacyjnej Karimba Teatr Drama Arteterapia, współautorka programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, w tym programu rekomendowanego z obszaru promocji zdrowia psychicznego „Poruszające Bajki o Emocjach”. Współzałożycielka Fundacji Inicjatyw Twórczych i Społeczno-Edukacyjnych Kurdybanek, w której tworzy, realizuje oraz koordynuje projekty z obszaru rozwoju psychospołecznego, przeciwdziałania dyskryminacji, wzmacniania grup narażonych na wykluczenie społeczne. 

Z zamiłowania – górska piechurka i rowerzystka. Mama dwóch córek. 

 

Anna Ćwiklińska

Psycholożka, psychoterapeutka, arteterapeutka i trenerka.
Realizuje i koordynuje projekty prospołeczne i rozwojowe nastawione na wsparcie klientów w zakresie budowania relacji z samym sobą, budowania relacji z innymi, podejmowania działań na rzecz dobra wspólnego. 
Aktualnie zawodowo, jako psychoterapeutka, wspiera młodzież w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Olkuszu.
Absolwentka psychologii i ekonomii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II; Studiów Podyplomowych z arteterapii na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi; Szkoły Trenerów w Centrum Szkoleń i Rozwoju Osobistego MERITUM w Katowicach; Szkoły Psychoterapii Gestalt w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie oraz licznych szkoleń z obszaru pomocy psychologicznej, psychoterapii i arteterapii.
Bliska jest jej psychoterapia w modalności Gestalt, metoda dramy i Teatru Zaangażowanego Społecznie oraz metoda komunikacji Nonviolent Communication NVC.
Prywatnie czas spędza z najbliższymi, w ruchu (rowerowo, na rolkach), z aparatem zatrzymując uciekającą chwilę (tu kilka z nich – ZWYCZAJNE CUDA), w warsztacie stolarskim amatorsko odnawiając meble, w Star Wars’owym świecie swoich czerech mężczyzn (synów i męża:)).

 

 

Zespół

Katarzyna Rynkowska

Kulturoznawczyni, animatorka społeczno-kulturowa, trenerka.
Absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu (specjalność: instytucje kultury i sfera publiczna); kursu MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction); szkolenia z programu ,,Uważne dorastanie”; szkolenia Organizator Społeczności Lokalnych; kursu dramy ,,SŁOWO RUCH OBRAZ” oraz szkolenia z zakresu Teatru Forum.
Obecnie jest słuchaczką studiów podyplomowych z pedagogiki.
Ma doświadczenie współpracy z instytucjami kultury oraz organizacjami społeczno-edukacyjnymi. Inicjowała i koordynowała różne przedsięwzięcia twórcze, a także brała udział w projektach, na przykład w poznańskim programie Centrum Inicjatyw Lokalnych, którego założeniem jest pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz wzmacnianie więzi sąsiedzkich czy w projekcie Fundacji Kurdybanek ,,Zmiana zaczyna się od pojedynczego człowieka”, służącemu przeciwdziałaniu wykluczeniu ze względu na pochodzenie w lokalnych społecznościach  młodzieżowych. Przez lata była związana z Ostrowskim Centrum Kultury. Jest realizatorką programu rekomendowanego ,,Poruszające bajki o emocjach” z obszaru profilaktyki uniwersalnej w firmie Karimba Teatr Drama Arteterapia.
Interesuje się antropologią kultury, pracą z ciałem, śpiewem intuicyjnym, dramą, mindfulness.

 

Łukasz Teofilak

Trener, facylitator, koordynator projektów.
Od 2012 roku zaangażowany w edukację pozaformalną, początkowo jako uczestnik wymian młodzieży, następnie lider grup młodzieżowych, organizator wymian młodzieży oraz szkoleń pracowników młodzieżowych. 
Jako trener/facylitator przepracował ponad 3 000 godzin, głównie z grupami międzynarodowymi, międzykulturowymi i międzyreligijnymi. 
Prezes Fundacji Inkubator Innowacji, w której zajmuje się koordynowaniem projektów Erasmus+. W takim zakresie wspiera także Fundację Kurdybanek. 
Najważniejsze szkolenia i kursy: Szkoła Trenerów Dramy “Drama Way” (Warszawa 2017/18); szkolenie dla trenerów „Facilitate learning among cultures” (Gruzja kwiecień 2016); szkolenie dla trenerów „inFormal Lab” (Rosja lipiec 2016); „Thriving Through Conflicts” (Polska czerwiec 2019); „From Knowing to Being” (Austra wrzesień 2019); Ireland International Intensive Training (Irlandia luty 2022).

 

Paulina Drzał

Facylitatorka uczenia się. Od 2013 projektuje przestrzenie stymulujące uczenie pozaformalne. Od początku związana z programem Erasmus+ (ponad 50 zrealizowanych projektów w roli trenera, facylitatora, autora i koordynatora). Pracuje głównie z grupami międzynarodowymi i międzykulturowymi (nauczyciele, pracownicy młodzieżowi, edukatorzy).
Absolwentka Szkoły Trenerów Dramy „Drama Way” (2017), kursu Teatru ze Społecznością (Drama Way, 2017) oraz licznych szkoleń krajowych i międzynarodowych z obszaru technik teatralnych i dramowych, w tym: warsztatu mistrzowskiego Teatru Forum z Adrianem Jacksonem (Drama Way, Warszawa, 2017); Rainbow of desire: wprowadzenie do Teatru i Terapii Augusto Boala (Centrum Szkoleń i Rozwoju Drama Way, 2017); AUGUSTUS Forum Theatre for Community Development (ANAMUH – Arts for Dialogue, prowadzony przez Roberto Mazziniego, Węgry); 
Ukończyła roczne studium Porozumienia bez Przemocy (Leance, Kraków, 2018). Podejście NVC (Porozumienia bez Przemocy) zgłębia na licznych kursach i w życiu prywatnym, starając się empatycznie wsłuchiwać w historiespotykanych na swojej drodze ludzi. Ukończone w tym zakresie szkolenia: Thriving through conflicts: a lab on developing practical skills in conflict transformation and reconcilitation (Leance, prowadzony przez Duka Duchscherera certyfikowanego trenera NVC, 2019); International Intensive Training CNVC (2022, Irlandia). 
Od 2018 członek zespołu trenerskiego IYNF: https://www.iynf.org/pool-of-trainers/.
Tęskni za światem, w którym każdy ma szansę bycia wysłuchanym i zrozumianym. Wierzy w moc zadawania autentycznych pytań.

 

Współpracownicy

Dariusz Janiczak

Pedagog specjalny z 14-letnim doświadczeniem.
Absolwent Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Arteterapii I stopnia w Pracowni Psychoedukacji i Terapii w Bielsku-Białej oraz kursów rozwijających kompetencje zawodowe, w tym: pedagogiki cyrku w Carnival-Otwarta Przestrzeń Cyrkowa w Łodzi; kursu charakteryzacji filmowej i teatralnej w Szkole Wizażu i Charakteryzacji FAM Kraków.
Przez kilka lat prowadził zajęcia ze śmiechoterapii w krakowskich szpitalach dziecięcych jako wolontariusz fundacji dr Clown. Był koordynatorem projektu „Plus na start” dla podopiecznych Fundacji Oświatowej w Krakowie. Ma kilkuletnie doświadczenie pracy w agencji reklamowej, w której tworzył scenariusze spotów reklamowych i koordynował pracę na planie filmowym. Pracował również jako aktor szkoleniowy w firmie szkoleniowej Re-Aktor.
Od 9 lat prowadzi w Szkole Specjalnej zajęcia kształtujące kreatywność z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie. Prowadzi warsztaty filmowe dla dzieci i młodzieży w krakowskim kinie Sfinks oraz w Fundacji Znaczenie. Jest twórcą kilku filmów krótkometrażowych wyświetlanych na ogólnopolskich festiwalach filmów amatorskich. Pomysłodawca i koordynator Festiwalu Filmów Osób Niepełnosprawnych FilmON.

 

Aleksandra Zapolska

Trenerka warsztatu nt. procesów adaptacyjnych i integracji, działaczka społeczności ukraińskiej, koncentrująca się na działaniach rzeczniczych, przeciwdziałania dyskryminacji, budowaniu koalicji pomiędzy mniejszościami i migrantami, włączania i wsparcia migrantów, współzałożycielka Fundacji Zustricz oraz członkini Zespołu Interdyscyplinarnego przy Prezydencie ds. współpracy na rzecz realizacji Programu Otwarty Kraków. Jest również koordynatorką licznych projektów dotyczących integracji mniejszości i migrantów ukraińskich, a także współpracy między grupami mniejszościowymi w Polsce. 
Współautorka raportów: Księga Dobrych Praktyk. Działania na Rzecz Mniejszości Narodowych i etnicznych oraz Cudzoziemców (2018), Analizy sytuacji dzieci i młodzieży z Ukrainy w krakowskich szkołach. Rekomendacje (2019), Organizacje mniejszości narodowych i etnicznych w dobie Pandemii (2020).
Nominowana w 2019 roku przez Międzynarodową Organizację do Spraw Migracji (IOM) w Polsce do nagrody Złote Wachlarze.

 

Michał Maciejak

Pedagog, terapeuta, wykładowca akademicki, certyfikowany arteterapeuta, trener i superwizor metody dramy, trener warsztatów profilaktycznych.

Ponad piętnaście lat pomaga swoim klientom, tworząc i realizując autorskie programy warsztatów i szkoleń. Doświadczenie w prowadzeniu grup warsztatowych i szkoleniowych liczy ponad 8500 godzin. Od początku pandemii przeprowadził ponad 350 webinariów i szkoleń online z zakresu wspierania różnych aspektów procesu dojrzewania.

Kocha góry, dramę, dobrą kawę, realizm magiczny w literaturze, długie spacery i pracę z ludźmi – jak podkreśla, kolejność jest przypadkowa.

 

 

dr Joanna Grzymała-Moszczyńska

Trenerka antydyskryminacyjna, psycholożka społeczna i wykładowczyni w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zajmuje się kwestiami przeciwdziałania dyskryminacji i uprzedzeniom zarówno w pracy naukowej, jak i aplikacyjnej. Posiada bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia warsztatów antydyskryminacyjnych i warsztatów wrażliwości kulturowej. Jest autorką lub współautorką wielu publikacji naukowych, zarówno krajowych jak i zagranicznych. Członkini Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej.

 

Paweł Grzesik

Trener, coach, aktor.
Absolwent Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i Coachingu w Biznesie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Studiował również Wiedzę o Teatrze, odbył wiele kursów trenerskich i warsztatów (m.in. warsztaty dynamiki grupowej Making the Difference, Akademia Mistrzów Treningu czy międzynarodowe szkolenia w Anglii, na Malcie i Belgii ukończone tytułem międzynarodowego trenera DBY-N). Od początku w coachingu i szkoleniach wykorzystywał doświadczenia teatralne (tytuł pracy dyplomowej na UEK: „Coach jako reżyser, czyli teatralne inspiracje dla coachingu”). Opracował autorską metodę szkoleń technikami teatralnymi Re-Aktor, które wzbogacił po odbytym kursie teatralnym na Middlesex University w Londynie. 
Zakres prowadzonych przez niego szkoleń obejmuje m. in. szkolenia menedżerskie technikami teatralnymi, wystąpienia publiczne, zarządzanie, przywództwo, komunikacja, kreatywność w biznesie, kreowanie wizerunku. 
Doświadczenia menedżerskie z biznesu wykorzystał również w prowadzeniu teatrów (jako szef Teatru Wspólny, a wcześniej dyrektor Teatru 1eden – w sumie 5 lat).

 

Aldona Żejmo-Kudelska

Fundatorka i Prezeska Drama Way Fundacji Edukacji i Kultury, twórczyni Szkoły Trenerów Dramy, wykładowczyni Akademii Teatralnej w Warszawie. Współredaktorka publikacji „Teatr Zaangażowany Społecznie w Polsce. Teoria i praktyka” oraz wielu artykułów na temat dramy. Współtwórczyni i współprowadząca projekty wykorzystujące metodę Teatru Forum i Teatru ze społecznością (od 2004 roku), trenerka szkoląca kadry kultury w metodach teatru zaangażowanego społecznie (od 2012 roku). Dwukrotna laureatka Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej w kategorii animacja kultury (II miejsce w kategorii organizacje pozarządowe w 2018 r. i 2020 r.) Certyfikowana arteterapeutka (Stowarzyszenie Arteterapeutów w Kajros), trenerka warsztatu psychologicznego rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Dramaterapeutka- absolwentka pięcioletniego szkolenia psychoterapeutycznego z zakresu dramaterapii klinicznej. Słuchaczka II roku szkolenia z zakresu psychoanalizy jungowskiej w Polskim Towarzystwie Psychoanalizy Jungowskiej, uczestniczka II roku całościowego szkolenia z zakresu psychoterapii prowadzonego przez Katedrę Psychoterapii UJ CM. 

 

Edukatorzy pracujący z wykorzystaniem metody Teatru Forum

Urszula Sidoruk

Urodziła się w Białymstoku, tam też skończyła studia z pedagogiki integracyjnej edukacji elementarnej oraz edukacji wczesnoszkolnej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Od trzech lat jest nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej w jednej ze szkół Międzynarodowych w Krakowie, gdzie prowadzi również zajęcia z Arteterapii. Kilka lat była też nauczycielem edukacji przedszkolnej. Z natury jest osobą spokojną, cierpliwą z ogromna chęcią samorozwoju.  

Prywatnie – uwielbia jazdę na rowerze, czytanie książek, a od pięciu lat ćwiczenia siłowe i zumbę. Lubi być aktywna, doświadczać nowych rzeczy i często wychodzi poza strefę swojego komfortu, stąd też poniekąd decyzja o wzięciu udziału w projekcie „Zmiana zaczyna się od pojedynczego człowieka”. Ponadto jest przekonana, iż dzięki poznaniu metody Teatru Forum, może stać się lepszym nauczycielem – osobą, która swą postawą, wiedzą i doświadczeniem zachęci młodych ludzi i da iskierkę nadziei, że razem możemy wiele. 

Judyta Potocka

Artysta plastyk, mgr. w zakresie sztuk filmowych, edukator pracujący z grupami jak i jeden do jeden, nieprzerwanie poszerza swoją wiedzę przez szkolenia i konferencje międzynarodowe w zakresie psychologii, edukacji nieformalnej, kreatywności, technik teatralnych i Dramy.

Na co dzień pracuje jako reżyser fotografii w produkcjach fabularnych i dokumentalnych, zwracając silną uwagę na rozwijanie empatii eksploruje sztukę filmową jako środek terapeutyczny. W pracach własnych skupia się na zagadnieniach autoetnografii, narracji, tożsamości i nadzoru społecznego.

 Wzięła udział w projekcie “Zmiana zaczyna się od pojedynczego człowieka”, ponieważ głęboko wierzy w potrzebę otwartej i bezpiecznej dyskusji, gdzie nie ma miejsca na idealne rozwiązania, liczy się człowiek i jego droga do prawdy o sobie.

Zaprasza do współpracy.
Kontakt: judyta.potocka@gmail.com

Barba Mołas

Żywiołowa edukatorka kultury i animatorka. Lubi opowiadać, reżyserować, otwierać, towarzyszyć, bawić się, być w ruchu, podglądać i współpracować. Inspiruje ją przyroda, słuchanie mądrych ludzi, świat emocji, stuletnie przedmioty i soczysty, ludowy język. Współpracowała z wieloma instytucjami kultury, od 2012 wierna Muzeum Etnograficznemu w Krakowie, gdzie wciąż na nowo odkrywa współczesny potencjał tradycji i kultury ludowej. Pracuje z dziećmi, rodzinami, młodzieżą i osobami z niepełnosprawnością. W DK Inspiro w Podłężu sprawdzała jak demokratycznie tworzyć spektakle z dziećmi i młodzieżą. W MEK w Krakowie odkopała zapomniane bajki i znalazła dla nich, wraz z Agą Nowakowską, nową formę teatralną w spektaklu „Cejco z życzeniami”. Z Cricoteką protestowała happeningiem. Z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie bada, ile może nabroić sztuka nowoczesna wniesiona do szkół podstawowych. 
Bierze udział w projekcie „Zmiana zaczyna się od pojedynczego człowieka” ponieważ chce dobrze poznać technikę dramy i doświadczyć jej możliwości w działaniu: najpierw jako uczestniczka, a potem także prowadząca warsztaty dramowe. Chce zajmować się robieniem teatru, który ma realny wpływ na wrażliwość społeczną młodych ludzi.

Natalia Shymborska

Jest nauczycielką języka polskiego i ukraińskiego, tłumaczką.  

Została nominowana do tytułu Krakowski Ambasador Wielokulturowości oraz jest posiadaczką tytułu „Lider Edukacji Wielokulturowej”. Jako założycielka centrum edukacyjno-szkoleniowego „Any Time Education”organizuje zajęcia i warsztaty, w tym językowe dla dzieci i dorosłych. Jest Członkinią fundacji „Zustricz”, w której m.in. prowadzi szkolenia przygotowujące do pełnienia funkcji asystentów międzykulturowych oraz dla kadry pedagogicznej z zakresu adaptacji uczniów z doświadczeniem migracji do nowych warunków szkolnych. 

Wzięła udział w projekcie “Zmiana zaczyna się od pojedynczego człowieka”, ponieważ na co dzień pracuje z dziećmi i młodzieżą z doświadczeniem migracji, a także z osobami dorosłymi i wie, z jakimi trudnościami borykają się migranci w procesie adaptacji do nowych realiów. 

W swojej pracy zawsze poszukuje nowych rozwiązań i instrumentów, za pomocą których mogę dotrzeć do jak największej grupy odbiorców lub ułatwić przekaz informacji w celu pokazania możliwości znalezienia wyjścia z trudnych sytuacji życiowych, np. uregulowania konfliktów wynikających na gruncie różnic kulturowych bądź nierównego traktowania migrantów. I właśnie takie narzędzie znalazła podczas udziału w projekcie, tj. praca metodą Teatru Forum. 

Justyna Grądziel

Mieszka w Krakowie piąty rok. Pracuje jako nauczyciel matematyki w Kolegium Europejskim. Uczy dwujęzycznie, jest również wychowawcą klasy piątej. Bardzo ceni sobie pracę w środowisku międzykulturowym. Sama długo mieszkała na obczyźnie. Jej hobby to fotografia, języki migowe, a ostatnio drama i teatr. Ciągle się uczy czegoś nowego i to ją pasjonuje. Lubi książki i podróże. Wzięła udział w projekcie, ponieważ wierzę, że „Zmiana zaczyna się od pojedynczego człowieka”. Teatr Forum zaintrygował ją, gdyż pokazuje świat takim jakim jest i daje szansę na zmianę tego co złe. Jest otwarta na ludzi i działania.
Zaprasza do współpracy.

Kontakt: jgradziel@ke.edu.pl 

Karolina Kniotek

Uczy języka polskiego Polaków i obcokrajowców. Pracuje w IV Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie. Koordynuje współpracę szkoły z Teatrem im. J. Słowackiego w ramach projektu ,,Klub Wyspiańskiego”, skierowanego do młodych, zainteresowanych teatrem ludzi. Ukończyła Kurs Dramy prowadzony przez Fundację Kurdybanek. 

Wzięła udział w projekcie ,,Zmiana zaczyna się od pojedynczego człowieka”, ponieważ wierzy, że możemy zmieniać teraźniejszość i przyszłość wtedy, gdy tworzymy dobre, oparte na zrozumieniu i wrażliwości relacje z innymi ludźmi. Teatr Forum daje siłę do przezwyciężania własnych lęków, uczy odwagi, uważności, szacunku do drugiego człowieka.

Oksana Buchynska

Urodziła się na Ukrainie. Skończyła w 2004 r. Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny. Z zawodu jest nauczycielką języka ukraińskiego i literatury, psychologiem dziecięcym. Od 2003 do 2021 r. pracowała jako psycholog szkolny z dziećmi w wieku od 6 – 18 lat. Pracowała na Ukrainie ponadto w gabinecie prywatnym. Przez pierwsze 10 lat pracowała z dziećmi wyłącznie młodszego wieku szkolnego (6-10 lat). Następnie zdecydowała się na pracę z nastolatkami. Miała pracę w dużej szkole, gdzie uczyło się 1200 uczniów, dlatego ma doświadczenie w prowadzeniu konsultacji z rodzicami, szkoleń oraz zajęć korekcyjnych.

Lubi wykorzystywać w swojej pracy arteterapię.

Przyjechała do Polski rok temu. Pracowała w Krakowie w szkole jako asystent międzykulturowy, a teraz pracuje jako psycholog z dziećmi z Ukrainy. Pierwsze szkolenie w Polsce było w projekcie «Zmiana zaczyna się od pojedynczego człowieka». To był pierwszy nieśmiały krok w innym kraju, ale dla niej osobiście bardzo ważny, ponieważ teraz pracuje z dziećmi, które mają doświadczenie migracji.

Dorota Kaczor

Jest prezeską Fundacji Sztukarnia, zajmującej się kulturą, sztuką, edukacją i działaniami społecznymi.
Pracuje jako aktorka, wokalistka, choreografka, edukatorka i instruktorka teatralna.
Jest szczęściarą pracującą w zawodach, które są jej pasją. Ważna jest dla niej społeczność. Ludzie, integracja, wspólne, twórcze działanie. Działa na rzecz dziewczynek, kobiet, mniejszości narodowych.
Jest entuzjastką treningu aktorskiego z zakresu pedagogiki teatru. Łączy działania artystyczne ze społecznymi. Pracuje z amatorami i profesjonalistami. Uważa, że sztuka ma moc zmiany społecznej.
Zarówno jednostki, jak i całych społeczeństw. Staram się ją odkryć. Wzięła udział w projekcie ‘’Zmiana zaczyna się od pojedynczego człowieka”, ponieważ zawsze intrygowało ją, czym jest Teatr Forum. W swojej działalności zawodowej szuka synergii pomiędzy działaniami społecznymi i artystycznymi.
Wierzy, że teatr może być narzędziem zmiany.

 

Magdalena Pluta

Kierowniczka nowohuckiego Klubu Kultury „Jędruś”.  Wieloletnia harcerka i wolontariuszka. Socjolożka i pedagożka, fascynatka antropologią kulturową. Metody dramy wykorzystuje w pracy z dziećmi i młodzieżą. Prywatnie miłośniczka podróży autostopem oraz wypraw wysokogórskich.

Kontakt: Magdalena.magda.pluta@gmail.com

Urszula Tłomak

Jest polonistką i krytyczką literacką z wykształcenia, niespokojnym duchem z natury. Parę ostatnich lat pracowała jako animatorka lekcji muzealnych dla dzieci i młodzieży w Zamku Królewskim na Wawelu. Aktualnie pracuje w „Nowohuckim Laboratorium Dziedzictwa” Ośrodka Kultury C. K. Norwida, gdzie prowadzi m.in. „Laboratorium słowa istotnego” – cykl odczytań wokół twórczości Norwida. Literatura to dla niej świat równoległy, choć ten rzeczywisty mocno pragnie zmieniać.

Wzięła udział w projekcie „Zmiana zaczyna się od pojedynczego człowieka”, ponieważ wierzy, że los pojedynczego człowieka ma znaczenie i wpływ na los pozostałych.

Zaprasza do współpracy.
Kontakt: urszula.tlomak@gmail.com

 

Mateusz Wojnarowicz

Psycholog, trener oraz realizator badań społecznych. Certyfikowany realizator kilku programów profilaktycznych w tym rekomendowanych dla dzieci i młodzieży, takich jak „Unplugged”, „Debata”, czy „Poruszające Bajki o Emocjach”. Posiada uprawnienia pedagogiczne, przeszedł liczne szkolenia m.in. z metodyki Porozumienia Bez Przemocy (NVC), metod redukcji stresu (w tym program MBSR), a aktualnie jest w trakcie dwuletniego Studium Socjoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Pracuje w Centrum Działań Profilaktycznych w Wieliczce. Działał w Polskim Stowarzyszeniu Studentów i Absolwentów Psychologii, realizował staże zawodowe w placówkach oświatowych takich jak XXIII LO i SP nr 128 w Krakowie oraz Fundacji Baksztag. Zdobywał doświadczenie w pracy z ludźmi bezdomnymi w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, pracował jako asystent rodzin w Fundacji Sustinae, a także z osobami niepełnosprawnymi w Stowarzyszeniu Familia. 

Wieloletni aktor oraz realizator projektów społeczno-edukacyjnych. Jego zainteresowaniami są teatr, kuglarstwo, taniec (improwizacja kontaktowa), podróże, żeglarstwo i jazda na rowerze. W wolnym czasie czyta i pije kakao z przyjaciółmi.

W projekcie „Zmiana zaczyna się od pojedynczego człowieka” bierze udział, ponieważ zachwyciła go możliwość połączenia teatru i psychologii procesu grupowego. Poza tym chce ubogacać swoją pracę warsztatową techniką dramy i poznać nowe możliwości działania.

Piotr Majewski

Z wykształcenia aktor, wokalista. Z zamiłowania pedagog, reżyser. Kocha musical, dlatego heroicznie pokonał 600 km z rodzinnego Krakowa do Gdyni, aby studiować w renomowanej uczelni musicalowej w Polsce – Studium Wokalno-Aktorskim im. Danuty Baduszkowej w Gdyni. Współpracował z Teatrze Muzycznym w Gdyni jako aktor głównie w produkcjach zagranicznych.
Obecnie mieszka i pracuje w Krakowie, gdzie działa jako aktor i reżyser w Stowarzyszenie Teatrów Nieinstytucjonalnych STeN, Jest założyciel Teatru Umownego. Współpracuję również z Teatrem Migro z Krakowa. Jest stypendystą Stypendium Twórczego Miasta Krakowa.
Oprócz śpiewu i aktorstwa oddaje się również drugiej swojej pasji pedagogice i stara się łączyć teatr i edukację. Pracuję w dwóch szkołach podstawowych w Krakowie, prowadząc wg autorskiego programu przedmiot TEATR jako przedmiot lekcyjny. Prowadzi warsztaty aktorskie, muzyczne, kreuje różne projekty teatralno-edukacyjne. Jest założycielem Fundacji Artystycznej “Pomost”. Pracował również w Muzeum Interaktywnym Centrum Edukacji Teatralnej przy Narodowym Starym Teatrze im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie prowadząc w tej instytucji edukację teatralną. W swojej pracy artystycznej i animacyjnej teatr stanowi dla niego kluczowe narzędzie do eksploracji w tkance społecznej i wydobywania z niej ważnych problemów i zjawisk.
Biorę udział w projekcie ‘’Zmiana zaczyna się od pojedynczego człowieka”, ponieważ chce poznać technikę Teatru Forum i wykorzystywać ją w swoich działaniach animacyjno-artystycznych. Chce dzięki znajomości tej techniki rozwinąć również siebie jako człowieka. Teatr Forum daje możliwość dyskusji o najtrudniejszych sprawach w atmosferze tolerancji i podmiotowości. Uważam że aby rozwiązywać problemy należy o nich mówić.”

Zofia Szyrajew

Antropolożka i animatorka kultury.

Jako aktorka związana z teatrami alternatywnymi (Gardzienice, Pieśń Kozła, Węgajty, Performer’s House, Hothaus, Teatr Mirgo).
Parała się wielu zajęć, z których najlepiej czuje się w pracy w obszarach muzyki i kultury tradycyjnej, teatru, ruchu, animacji w społecznościach.
Współtworzy formację Fiksum Dyrdum, w ramach której przeprowadza wszelakie wesołe przedsięwzięcia (zajęcia muzyczno-ruchowe i integracyjne w różnych grupach wiekowych – od pierwszych m-cy życia po wiek emerytalny, wydarzenia i obrzędy związane z cyklem rocznym dla grup wielopokoleniowych, śpiewy, potańcówki, spektakle dziecięce) oraz Krakowskie Towarzystwo Śpiewacze, które kontynuuje tradycyjną wiejską formę polskich śpiewów nabożnych.
Wzięła udział w projekcie – bo zaiste wierzy, że zmiana, jakkolwiek trudna, zaczyna się od pojedynczego człowieka, od środka i zadziewa się poza słowami.
Wierzy w siłę Spotkania, wzajemnego oddziaływania, i pobudzania się do najlepszego,  oraz nieprzebraną ludzką kreatywność. Uważa, że formuły parateatralne, okołomuzyczne i generalnie formy w działaniu służą temu najlepiej, wzmacniając jednostki i grupy.

Kontakt: szyrozof@o2.pl

Maciej Pierzchała

Z wykształcenia historyk i pedagog specjalny.

Pracuje w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 3 w Krakowie z młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. Jest nauczycielem z powołania i lubię swoją pracę.  Jego drugie zajęcie to praca z dziećmi w domu kultury, gdzie prowadzi zajęcia z majsterkowania. Bardzo lubi pracę w drewnie. Od dziecka ciekawił go teatr, ale nigdy nie miał odwagi zaangażować się w żaden teatr, bo bał się, że zostanie wyśmiany przez kolegów. Widocznie tak musiało być. Pierwszy kontakt z teatrem nawiązał poprzez projekt” Zmiana zaczyna się od pojedynczego człowieka”. Projekt pozwolił mu w ciekawy sposób zaangażować się w teatr i pracować z młodzieżą licealną. Tworzenie przez pół roku spektaklu – dało mu ogromną satysfakcję.

Ina Plisko

Z wykształcenia nauczycielka gry na akordeonie (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Białymstoku). 
Dlaczego Teatr Forum?
Rok 2012 był w jej życiu przełomowym. Przeprowadziła się do Polski. Właśnie wtedy doznała szoku kulturowego, bariery językowej, poczucia wyobcowania, zagubienia, niechęci, a czasem także dyskryminacji ze strony koleżanek i kolegów oraz uruchomienia szkodliwych stereotypów i uprzedzeń. Uczestnicząc w projekcie ,,Zmiana zaczyna się od pojedynczego człowieka”, poznała bardzo skuteczne oraz pomocne narzędzie, które chce przekazać osobom będącym w takiej sytuacji jak ona i które niewątpliwie zadziała.

 

 

Partnerzy

Polsko-ukraińska Fundacja Zustricz

Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagielońskiego

Miasto Kraków

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 53 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 7 w Krakowie

Przedszkole nr 175 w Krakowie

Karimba | Teatr Drama Arteterapia

To top