Teatr edukacyjny jako miejsce zwiększania integracji osób z niepełnosprawnością

Kraków
grudzień 2019 r. – lipiec 2022 r.

Teatr edukacyjny jako miejsce zwiększania integracji osób z niepełnosprawnością

Celem projektu było łączenie i upowszechnianie praktyk związanych z teatrem, sztuką performatywną i edukacją pozaformalną, wymiana doświadczeń oraz tworzenie nowych modeli Teatru Edukacyjnego w pracy z osobami z niepełnosprawnościami oraz zwiększanie ich widoczności w społeczeństwie, na rynku pracy, a także podnoszenie ich kompetencji miękkich, wzmacnianie pozycji i potencjału.

 

Założenia

Educathe+ Ekspander to projekt partnerstwa strategicznego na rzecz edukacji dorosłych, którego szerokim celem jest integracja społeczna i edukacja doradcza rozumiana jako poszerzanie i rozwijanie kompetencji edukatorów i innych pracowników, którzy wspierają uczących się dorosłych. Beneficjentami projektu były osoby z niepełnosprawnościami, ich opiekunowie oraz edukatorzy pracujący z różnymi grupami. W projekcie uczestniczyło pięć organizacji z pięciu państw:
- Centrum Kultury Trešnjevka (CeKaTE) z Zagrzebia w Chorwacji ( www.cekate.hr)
- Associacao Vo’Arte z Lizbony, Portugalia ( www.voarte.com)
- Zavod TRI z Škofja Loka, Słowenia ( www.zavod-tri.org)
- Fundacja Inicjatyw Tworczych i Spoleczno – Edukacyjnych Kurdybanek z Krakowa, Polska (www.kurdybanek.com)
- Równość Kobiet i Mężczyzn ze Skopje w Macedonii Północnej (www.sozm.org.mk)

Rezultaty

5 międzynarodowych warsztatów i działań artystyczno-edukacyjnych związanych z teatrem, tańcem, rękodziełem, performancem dla edukatorów, osób z niepełnosprawnością i ich asystentów, m. in. spektakle Teatru Forum.

5 publicznych debat na temat statusu osób z niepełnosprawnością na rynku pracy oraz osób z nimi pracujących.

Bezpłatna platforma internetowa (repozytorium E+ Toolbox z przykładami dobrych praktyk), Podręczniki E+ oraz filmy edukacyjne E+.

Prowadzenie warsztatów Teatru Forum:

Wioletta Szuba

Paulina Drzał

Koordynacja:

Łukasz Teofilak

Finansowanie:

Partnerstwo finansowane jest przez program Unii Europejskiej w zakresie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu „Erasmus+”.

To top