Zmiana zaczyna się od pojedynczego człowieka

Projekt Zmiana zaczyna się od pojedynczego człowieka dotyczy sytuacji dzieci i młodzieży pochodzenia ukraińskiego w małopolskich szkołach i bursach. Jego celem jest wzmocnienie postaw otwartości społeczności, w których funkcjonuje wspomniana grupa, jej integracji i aktywizacji oraz niwelowanie stereotypizacji migrantów i migrantek oraz zjawiska migracji.

Działania projektowe będą koncentrowały się wokół Teatru zaangażowanego społecznie, dążącego do stworzenia obrazu pewnej rzeczywistości społecznej, w której dana grupa funkcjonuje i zaproszenia jej uczestniczek i uczestników do wspólnej debaty (w tym: uczniów i uczennic szkół, wychowanków i wychowanki burs, dzieci i młodzież, wychowawców i wychowawczynie, nauczycielki i nauczycieli, opiekunki i opiekunów, asystentki i asystentów międzykulturowych, dyrektorki i dyrektorów placówek i szkół, edukatorki i edukatorów z organizacji pozarządowych).

Projekt będzie realizowany w kilku etapach:

  1. 14 edukatorek/edukatorów z Małopolski zostanie przeszkolonych w metodzie Teatru Forum (Teatr zaangażowany społecznie) w temacie integracji młodzieży i przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na pochodzenie. Będą to osoby związane z instytucjami i organizacjami, skupiające młodzież różnego pochodzenia, w tym ukraińskiego. 
  2. Edukatorzy razem ze swoimi podopiecznymi stworzą spektakle i debaty Teatru Forum. Wnioski z ich pracy zostaną wykorzystane na warsztatach i konferencji nt. działań integrujących i wzmacniających młodzież różnych narodowości. Efektem końcowym będą rekomendacje wypracowane przez młodzież nt. zapobiegania dyskryminacji i działań służących integracji międzykulturowe. Zostaną one przekazane dyrekcjom placówek z postulatem uwzględnienia ich w regulaminach, wytycznych, procedurach obowiązujących w szkole, bursie, internacie. 
  3. Odbędzie się pokaz spektaklu Teatru Forum oraz seminarium online z udziałem ekspertek i ekspertów z zakresu praw człowieka i Teatru zaangażowanego społecznie oraz jego wpływu na procesy integracyjne i więziotwórcze. 
  4. Odbędzie się konferencja, na którą zaproszone zostaną osoby zainteresowane tematem integracji młodzieży wielokulturowej.
Rekrutacja do projektu rozpoczyna się 15 grudnia 2021r.

Kontakt

Wioletta Szuba
Koordynatorka działań szkoleniowych
tel. 534324000
e-mail: wioletta.szuba@kurdybanek.com
Anna Ćwiklińska
Koordynatorka działań promocyjnych
tel. 791969626
e-mail: anna.cwiklinska@kurdybanek.com