Zmiana zaczyna się od pojedynczego człowieka

Małopolska
listopad 2021 r. - maj 2023 r.

Zmiana zaczyna się od pojedynczego człowieka

Tytuł projektu „Zmiana zaczyna się od pojedynczego człowieka” nawiązuje do słów Augusto Boala. Dla twórcy Teatru Forum oznaczały one, że działanie, angażowanie się, spektakle i debaty mają sens, nawet jeśli pobudzą do refleksji tylko jednego człowieka. Skoro możemy zmienić coś na scenie Teatru Forum, możemy to zrobić też w życiu.

Projekt odpowiada na problem dyskryminacji młodzieży ukraińskiej w szkołach i internatach w Małopolsce, zwłaszcza w Krakowie, a także na trudności integracyjne w rówieśniczych grupach młodzieżowych zarówno po stronie polskiej, jak i ukraińskiej.

Od 2013 r. wskutek nasilonej migracji Ukraińców i Ukrainek w polskich szkołach znalazło się ponad 44 tys. dzieci i młodzieży tej narodowości. Kraków jest jednym z czterech miast, gdzie to zjawisko jest największe. W lutym 2022 r., przed wybuchem wojny w Ukrainie, w Krakowie mieszkało ok. 90 tys. Ukraińców i Ukrainek, z czego ok. 4 tys. stanowili uczniowie i uczennice. Aktualnie jest to liczba ponad 177,5 tys., z czego około 42 tys. to dzieci i młodzież.
Pierwszym ich doświadczeniem po przybyciu do Polski jest często szok kulturowy, bariera językowa, poczucie wyobcowania, zagubienia, niechęć, a czasem także dyskryminacja ze strony koleżanek i kolegów oraz uruchomienie szkodliwych stereotypów i uprzedzeń. Po 26 lutego 2022 r. do trudności tych doszła jeszcze trauma związana z ucieczką przed wojną ze swojego kraju.

Trudności w znalezieniu się w nowej sytuacji mają także nauczyciele, edukatorzy, wychowawcy, osoby pracujące z młodzieżą w wielonarodowościowych środowiskach. Pomimo wiedzy i doświadczenia brakuje im narzędzi do skutecznego integrowania grup różnych narodowości i wspierania procesów adaptacyjnych.

Nasz projekt ma charakter edukacyjny i jest odpowiedzią na potrzeby tego środowiska. Wyposażamy w nim edukatorów, nauczycieli, wychowawców w metodę, która wspiera procesy integracyjne, ale także która służy uruchomieniu debaty publicznej na ważne społeczne tematy.

Założenia

Celem projektu jest wyposażenie osób pracujących z grupami w metodę, która wspiera integrację grup różnych narodowości w celu przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na pochodzenie. Działania koncentrują się wokół metody Teatru Forum, która ma wzmocnić́ otwartość i tolerancję w środowisku rówieśniczym oraz przyczynić́ się do niwelowania stereotypizacji migrantów_migrantek. Celem projektu jest również zaproszenie uczniów, uczennic szkół, wychowanków, wychowanek burs, wychowawców, nauczycieli, opiekunów, asystentów międzykulturowych, dyrektorów placówek i szkół, edukatorów z organizacji pozarządowych do wspólnej debaty na temat praw człowieka i tolerancji.

W okresie 15 miesięcy, począwszy od lutego 2022 roku, przygotowujemy 16 edukatorów i edukatorek z Małopolski do pracy w obszarze integracji młodzieży różnych narodowości i przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na pochodzenie, poprzez poszerzenie wiedzy w tej dziedzinie, poznanie metody Teatru Forum i wdrożenie jej w pracy z młodzieżą.

Rezultaty

Projekt realizowany jest w kilku etapach:

1. Szkolenie 16 edukatorów/ek z Małopolski w metodzie Teatru Forum oraz w temacie przeciwdziałania dyskryminacji - 130 godzin szkoleniowych.

2. Seminarium online z udziałem ekspertów_ekspertek z zakresu praw człowieka, Teatru zaangażowanego społecznie oraz jego wpływu na procesy integracyjne i działania antydyskryminacyjne w środowiskach młodzieżowych.

3. Działania lokalne, czyli prowadzenie warsztatów dla dzieci i młodzieży, przygotowanie spektakli i debaty Teatru Forum przez edukatorów_edukatorki oraz mentoring i wsparcie trenerów w procesie samodzielnego tworzenia spektakli i debat TF.

4. Przygotowanie rekomendacji nt. zapobiegania dyskryminacji i działań służących integracji międzykulturowej. Przekazanie jej dyrekcjom placówek z intencją uwzględnienia tych postulatów w regulaminie/wytycznych/procedurach obowiązujących w szkole/bursie czy internacie.

5. Konferencja dotycząca integracji młodzieży wielokulturowej.

Spektakle Teatru Forum

"Akcent"

Opowiada historię uczennicy o imieniu Jessica, która przeprowadza się razem z rodzicami z USA do Polski. Odczuwa dużą niepewność, ale też dużą nadzieję. To ma być ostatnia zmiana szkoły. Co ją spotka w polskim liceum? Jak odnajdzie się w nowej rzeczywistości? Jaki stosunek będą mieli do niej nowo poznani rówieśnicy? Jak sobie z tym poradzi Jessica?

"Kabel"

To historia Weroniki, uczennicy klasy I liceum, która wraz z rodzicami przeprowadziła się z Piaseczna do Warszawy. Weronika chce mieć koleżanki, kolegów, uczyć się, ale również angażować się w różne akcje społeczne, jak ostatnio: w pomoc dla Ukrainy. Czasami jednak pomaganie innym, czy stawanie w obronie innych może prowadzić do konfliktu czy opresji. Jak odnajdzie się w tym Weronika?

Prowadzenie warsztatów Teatru Forum:

Wioletta Szuba, trenerka Teatru Forum

Anna Ćwiklińska, trenerka Teatru Forum

Aleksandra Zapolska, trenerka praw człowieka

Joanna Grzymała-Moszczyńska, trenerka praw człowieka

Paweł Grzesik, reżyser

Zespół projektowy:

Koordynatorka działań szkoleniowych: Wioletta Szuba

Koordynatorka działań promocyjnych: Anna Ćwiklińska

Asystentka ds. szkoleń: Katarzyna Rynkowska

Finansowanie:

Program Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG

Partnerzy:

Miasto Kraków

Fundacja Zustricz

Instytut Psychologii UJ

To top