Teatr Forum

fot. Paweł Topolski

Teatr Forum to interaktywna forma teatru wywodząca się z Teatru Uciśnionych, stworzona i opracowana przez brazylijskiego reżysera, pedagoga i aktywistę społecznego, Augusto Boala.

Spektakl Teatru Forum porusza ważne i trudne tematy społeczne. Jego celem jest wywołanie niezgody widza na sytuację, jaką przedstawia, zaangażowanie go w debatę oraz pobudzenie motywacji do zmian. Teatr Forum zaprasza nie tylko do dialogu, ale także do interwencji – do zatrzymania historii, wejścia na scenę, zaproponowania i sprawdzenia innego rozwiązania. Przez swoją interaktywną formułę wpływa na poszerzanie perspektywy patrzenia na różne kwestie społeczne.

Kluczowe wartości tej metody opierają się na demokratyczności całego procesu teatralno-dramowego, w którym widzo-aktorzy biorą udział w „grze”, stając się aktywnymi twórcami własnego losu, zdolnymi zakwestionować zastany porządek i działać na rzecz zmian. Teatr Forum jest z jednej strony działaniem, które wzmacnia grupy dyskryminowane, poprzez wspólne odczucie niesprawiedliwości i niezgody na nią, a z drugiej poprzez odgrywanie improwizowanych sytuacji przeciwstawiania się opresji, staje się swoistą próbą generalną do zmiany społecznej.

 

kolektywna kreacja

spektakl powstaje w procesie twórczym grupy, która zainteresowana jest pracą nad interesującym ją tematem społecznym

identyfikacja

opiera się na doświadczeniach uczestniczek i uczestników warsztatów, które powinny być tożsame z doświadczeniami widzów, by ci mogli się zaangażować

opresja

problem zarysowany w spektaklu oparty jest na jakiejś opresji, która w miarę rozwoju fabuły narasta, a bohater (protagonista) jako osoba doświadczająca opresji, przestaje sobie z nią radzić

interwencje

widzowie (widzo-aktorzy) poprzez interwencje ingerują w posunięcia i decyzje bohatera, zmieniają je, proponują nowe rozwiązania

debata

spektakl przeradza się w debatę, w której wszyscy uczestniczący mogą obserwować różne strategie radzenia sobie z problemem oraz przyjrzeć się jego wieloaspektowości

wydobycie opresji

spektakl pokazuje opresję, nazywa ją, wydobywa jej niewidoczne i nierozpoznawalne aspekty

Funkcje teatru forum

fot. Magda Rymarz

wzmacnianie i odpowiedzialność

dzięki identyfikacji z bohaterem, wspólnym odczuciu niesprawiedliwości, widz doświadcza nowych rozwiązań w sytuacji opresji, staje się sprawczy i bierze odpowiedzialność za swój los działając w imieniu bohatera, ale jednocześnie w swoim własnym

dynamizacja

doświadczenie ze spektaklu i sesji widz przenosi w realne życie

demokratyczność procesu

spektakl i debata są kolektywnym dziełem, nie zaś wizją reżysera

 

teatr pytań

podczas debaty nie dąży się do idealnych rozwiązań, ważne jest szukanie różnych sposobów działania

Projekty teatru forum

Zmiana zaczyna się od pojedynczego człowieka

listopad 2021 r. – maj 2023 r.

Metoda Teatru Forum w procesach integracyjnych i działaniach antydyskryminacyjnych.

zobacz

Teatr edukacyjny jako miejsce zwiększania integracji osób z niepełnosprawnością

grudzień 2019 r. – lipiec 2022 r.

Tworzenie nowych modeli Teatru Edukacyjnego w pracy z osobami z niepełnosprawnościami oraz zwiększanie ich widoczności w społeczeństwie oraz na rynku pracy.

zobacz

„uMOCnieni” – Teatr Forum na Ugorku

Wrzesień – grudzień 2021 r.

Spektakl Teatru Forum na temat problematyki funkcjonowania w społeczeństwie osób z chorobą psychiczną oraz ich bliskich.

zobacz

The Price of Freedom and Democracy

Wrzesień 2021 r.

Spektakl Teatru Forum na temat demokracji i praw obywatelskich.

zobacz

Działam, więc jestem. Obywatelskość dzieci i młodzieży

sierpień 2019 r. – grudzień 2020 r.

Rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich dzieci i młodzieży.
Spektakl „Przegryw” dotyczy problemu wykluczenia i przemocy rówieśniczej.

zobacz

Action reaction

wrzesień 2019 r.

Elementy metody Teatru Forum jako narzędzia do pracy z młodzieżą w tematach dotyczących ich problemów oraz istotnych kwestii w ich najbliższym środowisku społecznym oraz we współczesnym świecie.

zobacz

Let’s talk, how we talk about gender

maj 2021 r.

Podniesienie wiedzy i zwiększenie świadomości z zakresu tematyki Gender wśród pracowników młodzieżowych oraz o wynikającej z niej nierówności i dyskryminacji kobiet i mężczyzn w ich sferze prywatnej, rodzinnej, zawodowej i społecznej.

zobacz

W poszukiwaniu swojej drogi

maj – czerwiec 2017 r.

Spektakl SMS dotyczy cyberprzemocy oraz problemu ignorowania tego zjawiska.

zobacz

Materiały video

Jak zrobić teatr forum?
SPEKTAKL TEATRU FORUM PT. "PRZEGRYW"
To top