Let’s talk, how we talk about gender

Zakopane
maj 2019 r.

Let’s talk, how we talk about gender

Celem projektu jest podniesienie wiedzy i zwiększenie świadomości z zakresu tematyki Gender wśród pracowników młodzieżowych oraz o wynikającej z niej nierówności i dyskryminacji dziewczyn i kobiet oraz chłopców i mężczyzn, która dzieje się w ich sferze prywatnej, rodzinnej, zawodowej i społecznej. Celem jest również zwiększenie wrażliwości na różnorodność oraz promowanie równouprawnienia płci poprzez zwracanie uwagi na elementy języka przyczyniające się do utrwalania stereotypów, a także upowszechnianie metody Teatru Forum jako narzędzia do prowadzenia debaty społecznej.

Założenia

Kraje Unii Europejskiej są zobowiązane do prowadzenia polityki Gender mainstreaming, której celem jest transformacja struktur społecznych i instytucjonalnych tak, aby zapewniały one równe traktowanie wszystkich.

Liderzy młodzieżowi z 8 różnych państw, z Macedonii, Rumunii, Portugalii, Litwy, Grecji, Turcji, Bułgarii i Polski, w trakcie 8 dni szkoleniowych (10 - 17 maja 2019 r.) podnosili swoja wiedzę w tematyce Gender, zwiększali swoje umiejętności do prowadzenia debaty publicznej o nierówności genderowej i tematach istotnych społecznie.
Projekt realizowany metodą Teatru Uciśnionych, metodą dramy oraz pracą źródłową z mediami, kulturą, historią i literaturą różnych kręgów kulturowych, przede wszystkim krajów partnerskich w projekcie.
Organizacje uczestniczące:
Fundacja Kurdybanek - Polska
Asociatia “Tine de Noi” - Rumunia
Association for Educational Development EQVALIS - Północna Macedonia
Bilgi ve Beceri Dernegi - Turcja
Cubo d’Ideias Associacao Criativa - Portugalia
Greek Youth Mobility GYM - Grecja
Efectas Group - Litwa
Sdruzhenie Walk Together - Bułgaria

Rezultaty

Wyposażenie uczestników i uczestniczek szkolenia w metodę Teatru Forum jako narzędzia do poruszania ważnych tematów społecznych w debacie publicznej.
Cztery spektakle dotyczące tematu równości płci.
Opracowanie broszury ze scenariuszami Teatru Forum, które powstały w trakcie szkolenia, oraz z komentarzami trenerów.

Prowadzenie warsztatów:

Wioletta Szuba

Maciej Maciejak

Paulina Drzał

Koordynacja:

Łukasz Teofilak

Finansowanie:

Program Erasmus +

Mobilność pracowników młodzieżowych

To top