Action reaction

Zakopane
wrzesień 2019 r.

Action reaction

Szkolenie liderów młodzieżowych z 12 państw UE oraz państw partnerskich z elementów metody Teatru Forum jako narzędzia do pracy z młodzieżą w tematach dotyczących ich problemów oraz istotnych kwestii w ich najbliższym środowisku społecznym oraz we współczesnym świecie.

Założenia

Upowszechnianie metody Teatru Forum w środowiskach młodzieżowych jako narzędzia do rozwoju psychospołecznego i debaty społecznej.

Rezultaty

Uczestnicy i uczestniczki projektu wyposażeni zostali w umiejętność prowadzenia warsztatów i spektakli Teatru Forum.

Stworzyli cztery spektakle TF w temacie przemocy rówieśniczej, wykluczenia, wirtualnej rzeczywistości i samotności młodych ludzi oraz przeprowadzili cztery debaty z młodzieżą Liceum Ogólnokształcącego im. Oswalda Balzera w Zakopanem.

Wydana została publikacja „Action Reaction” zawierająca scenariusze spektakli i komentarze do nich, a także słownik pojęć Teatru Forum, a także Teatru Uciśnionych i Teatru Zaangażowanego Społecznie.


Spektakle

„Virtual life”

Spektakl przedstawia problem uzależnienia od zanurzania się w świat mediów społecznościowych przez młodych ludzi. Bohaterka niezauważana przez zapracowanych rodziców, potrzebę bliskości i akceptacji zaspokaja w sieci. Krok po kroku odsuwa się od realnych relacji i staje się coraz bardziej samotna.

„Virtual reality”

Spektakl porusza problem samotności nastolatki, która tylko pozornie jest w bliskich relacjach z rodzicami czy przyjaciółmi. Ci pierwsi robią karierę i nie mają czasu dla córki, ci drudzy tylko powierzchownie mogą wysłuchać problemów koleżanki, zajęci nieustannym kreowaniem wizerunku w mediach. Bohaterka czuje się coraz bardziej niesłyszana, niewidziana i nierozumiana.

„The Dwarf”

Spektakl dotyczy tematyki opresji rówieśniczej, ale też ze strony świata dorosłych, która jest powszechna i często niewidoczna. Brak zainteresowania, brak czasu dla drugiej osoby, ignorowanie potrzeby rozmowy – to problemy, z którymi próbuje sobie poradzić główny bohater.

„Competition”

Spektakl oparty jest na historii dziewczyny, która doświadcza opresji ze strony rodziców. Dla nich ważne jest „dobro dziecka” i wybór dla niego drogi życiowej. Dla bohaterki to przymus, któremu próbuje się oprzeć, ale okazuje się to naprawdę trudne. Spektakl porusza problem nadopiekuńczości i ambicji opiekunów/ rodziców młodych ludzi, którzy „wiedzą lepiej”, jak ułożyć im życie.

Prowadzenie warsztatów Teatru Forum:

Aldona Żejmo-Kudelska

Wioletta Szuba

Koordynacja projektu:

Łukasz Teofilak

Finansowanie:

Program E

Erasmus + Akcja 1. Mobilność osób pracujących z młodzieżą

To top