Akcja integracja

Kraków
24.04 - 30.06.2020 r.

Akcja integracja

Celem cyklu warsztatów było integrowanie i wzmacnianie grup wielonarodowościowych, szczególnie redukowanie napięcia oraz rozwijanie strategii radzenia sobie z emocjami, a także przeciwdziałanie wykluczeniu i dyskryminacji ze względu na pochodzenie.

Założenia

Warsztaty skierowane były do uczniów i uczennic klas I-III Szkoły Podstawowej Nr 119 w Krakowie, w której społeczność ukraińska, zwłaszcza po wybuchu wojny w Ukrainie, jest jedną z najliczniejszych spośród krakowskich szkół.

Projekt miał być odpowiedzią na bieżące potrzeby dzieci i pedagogów w zakresie wzmacniania grup mniejszościowych oraz włączania ich do społeczności szkolnej.

Warsztaty prowadzone były z wykorzystaniem technik dramowych, arteterapeutycznych oraz relaksacyjnych przez dwie trenerki, Polkę i Ukrainkę. Dzięki temu wszystkie dzieci mogły w pełni uczestniczyć w zajęciach, wypowiadać się i być zrozumiane.

Rezultaty

Wyposażenie uczestników i uczestniczek warsztatów w umiejętność nazywania emocji, w techniki redukujące stres, wzmocnienie dialogu opartego na życzliwości i empatii.
W sumie, w 27 warsztatach wzięło udział 205 dzieci polskich i ukraińskich.

Prowadzenie warsztatów:

Wioletta Szuba

Katarzyna Rynkowska

Ilona Struzkova

Karolina Hutniska

Koordynacja:

Katarzyna Rynkowska

Finansowanie:

Gmina Miejska Kraków

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

To top