Działam, więc jestem. Obywatelskość dzieci i młodzieży

Kraków
08.2019 r. - 12.2020 r.

Działam, więc jestem. Obywatelskość dzieci i młodzieży

Celem projektu “Działam, więc jestem” było zwiększenie kompetencji społecznych i obywatelskich dzieci i młodzieży oraz przygotowanie ich do trwałego podejmowania aktywności na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej. Celem było także zaktywizowanie społeczności lokalnej skupionej wokół dwóch krakowskich szkół. Tematem dialogu międzypokoleniowego była historia miejsca, w którym społeczności te żyją.

Założenia

Uczniowie i uczennice klas 1-8 szkół podstawowych w ciągu roku szkolnego uczestniczyli w cyklu 7 warsztatów „Działam, więc jestem”. Zdobyte w trakcie warsztatów kompetencje wykorzystali, realizując miniprojekty. Miniprojekty angażowały klasy do przyglądania się rzeczywistości, analizowania jej potrzeb i odpowiadania na nie przez konkretne działania.

Rezultaty

Materiały wideo

Jak zrobić Teatr Forum?
SPEKTAKL TEATRU FORUM PT. "PRZEGRYW"
Spektakl Teatru ze Społecznością pt. "Krowoderskie Zuchy i przeszłości duchy"
Spektakl Teatru ze Społecznością "W bronowickim stawie...".
Słuchowisko "Smoki i donica"
Słuchowisko o nowych przygodach smoków "Burzliwy poranek"

Prowadzenie warsztatów darmowych "Działam, więc jestem":

Wioletta Szuba, Magdalena Michnowicz, Ismena Ładecka, Karolina Ligęza, Adam Ligęza, Mateusz Badecki

Prowadzenie warsztatów i spektakli Teatru Forum i Teatru ze Społecznością:

Wioletta Szuba

Prowadzenie warsztatów filmowych „Społeczność okiem kamery”:

Dariusz Janiczak

Prowadzenie warsztatów dla rodziców pt. "Uważny dialog: rodzic-dziecko" i nauczycieli pt. “Jak towarzyszyć uczniom w edukacji obywatelskiej?”:

Wioletta Szuba, Magdalena Michnowicz, Anna Ćwiklińska

Wolontariuszki i wolontariusze:

Julia Jeleśniańska, Katarzyna Pragacz, Jakub Gorczyński, Paulina Drzał, Zofia Fenikowska, Emilia Klima, Zofia Kania, Mateusz Wojnarowicz, Emilia Kozłowska, Katarzyna Ignatiuk, Agnieszka Wójcik, Magdalena Warot, Maria Peszt, Barbara Kasperek, Marcin Zatorski, Paweł Hadrian

Koordynacja:

Anna Ćwiklińska

Partnerzy:

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Wojska Polskiego w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 51 im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie

Finansowanie:

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze Środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020

To top