Teatr ze Społecznością: od integracji do wspólnoty

Kraków
marzec - czerwiec 2023 r.

Teatr ze Społecznością: od integracji do wspólnoty

Celem naszych działań jest zapewnienie aktywizacji społecznej, adaptacji i integracji, wsparcia oraz poprawy sytuacji osób pochodzenia ukraińskiego poprzez zaangażowanie się w proces twórczo-rozwojowy, jakim jest uczestniczenie w warsztatach Teatru ze Społecznością, Wieczorze Opowieści oraz przygotowanie finalnego efektu – spektaklu prezentowanego przed publicznością i angażującego ją do wspólnej rozmowy na tematy wspólnotowe i tożsamościowe.

 

Więcej o metodzie TEATR ZE SPOŁECZNOŚCIĄ

Założenia

Działania z zakresu teatru zaangażowanego społecznie rodzaju mają potencjał więziotwórczy i przekładają się na tworzenie i scalanie wspólnoty. Celem naszego projektu jest wzmocnienie kompetencji społecznych związanych z funkcjonowaniem w polskim społeczeństwie, budowanie społeczności, w tym integracji dwukierunkowej. Jest to możliwe poprzez wykorzystanie metody Teatru ze Społecznością oraz dramy, a także pracę z uczestnikami i uczestniczkami zarówno pochodzenia ukraińskiego jak i polskiego (w obecności tłumaczki języka ukraińskiego i rosyjskiego).

Rezultaty

W projekcie udział biorą dwie grupy warsztatowe - grupa młodzieżowa, oraz grupa osób dorosłych i seniorów_seniorek. Spotkania grupy młodzieżowej odbywają się w środy w Siedzibie Programu Aktywności Lokalnej ,,Na Olszy”. Obie grupy przygotują Wieczór Opowieści oraz spektakle Teatru ze Społecznością, które odbędą się w czerwcu 2023 w Centrum Młodzieży im. dr. H.Jordana.

Spektakle Teatru ze Społecznością

ciemności nad olszą

Prowadzenie warsztatów i przygotowanie spektaklu Teatru ze Społecznością:

Grupa młodzieżowa - Wioletta Szuba i Katarzyna Rynkowska

Grupa osób dorosłych i seniorów_seniorek - Wioletta Szuba i Anna Ćwiklińska

Reżyser:

Paweł Grzesik

Superwizja dramowa:

Aldona Żejmo-Kudelska

Partner projektu:

Program Aktywności Lokalnej ,,Na Olszy” realizowany w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie

Finansowanie:

Zadanie publiczne realizowane w ramach projektu grantowego „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy. Wsparcie grantowe EFS dla NGO i JST – integracja społeczna, rynek pracy, edukacja i zdrowie” finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Działanie 15.1 REACT-EU dla sprostania wyzwaniom migracyjnym - wsparcie grantowe dla NGO oraz JST

To top