Teatr ze społecznością

fot. Anna Ćwiklińska

 

 

 

 

 

Teatr ze Społecznością jest formą teatru zaangażowanego społecznie. Skupiony jest wokół społeczności związanej z konkretnym miejscem, jest tworzony przez nią i dla niej, zakorzeniony w historii i kulturze tej społeczności.

Jest interwencją społeczną, zaplanowanym działaniem zapraszającym społeczność do stworzenia spektaklu opartego na lokalnych historiach i opowieściach, które przetransferowane przez zaangażowane osoby z tej społeczności stają się jej (społeczności) świadomą wypowiedzią. W tym ujęciu to społeczność definiuje tematy czy idee, które są dla niej ważne, zaś osoba inicjująca i zapraszająca do tych działań – facylitator, animator, reżyser, trener, daje narzędzia, by ten temat przetworzyć. Celem jest budowanie lub scalanie wspólnoty wokół lokalnych historii i tworzenie przestrzeni na ważne dla niej pytania i zagadnienia.

Wartością tych przedsięwzięć jest twórczy potencjał tzw. „zwykłych ludzi”, którzy mogą tworzyć sztukę i tym samym generować własną kulturę. Kulturę rozumianą jako dobro wspólne, przetwarzanie historii danej społeczności czy partycypacji w życie wspólnoty.

 

Interwencja społeczna

zaplanowane działanie skierowane do społeczności i włączające ją w działania; praca nad spektaklem i spektakl są narzędziem wywierania wpływu na rzeczywistość społeczną w miejscach, gdzie teatr nie jest naturalnym medium

 

Spektakl

to osobista wypowiedź uczestników społeczności, nie zaś głos reżysera. Jest wydarzeniem o charakterze nieelitarnym, niekomercyjnym. Proces powstawania spektaklu skupia się większym stopniu na relacjach społecznych i działaniach 

 

 

Wieczór Opowieści

spotkanie osób ze społeczności lokalnej, którzy dzielą się swoimi historiami i opowieściami zakorzenionymi w społeczności

 

Zaangażowanie

członkowie społeczności mają możliwość współdecydowania, współuczestnictwa, mogą wyrażać swoje potrzeby przez medium teatralne, próbować zmieniać otoczenie swojej „małej ojczyzny”

 

tożsamość społeczności

dbanie o wspólną tożsamość i kształtowanie jej opiera się na przekazywaniu opowieści, dzieleniu się nimi, interpretowaniu i reinterpretowaniu, włączaniu nowych członków w społeczność i scalaniu jej

 

 

 

 

Spektakle

fot. Michał Ćwikliński

„Krowoderskie zuchy i przeszłości duchy”

„Posłuchajcie opowieści starego dziada o dawnych czasach tej części Krakowa, co ja dziś zwą Piaskiem, a drzewiej Garbarami zwano, od młynów zasilających garbarnię. Bo stały tu młyny i płynęła rzeka…” – tak zaczyna się spektakl stworzony przez mieszkańców Dzielnicy I, którzy opierając się na lokalnych historiach wykreowali sceny z życia powojennego Krakowa. Kto mieszkał w domu przy ulicy Warszawskiej 5? Kim był duch Świta? Kogo szarytki przenosiły w kotle na zupę? Dlaczego kolorowe skarpetki były zakazane? To mała wielka historia tej społeczności, spektakl o tym jak było dawniej, ale też o tym, kim jesteśmy dziś.

23.02.2020 r.  Centrum Młodzieży im. H. Jordana

 

“W bronowickim stawie…”

Spektakl oparty na historiach mieszkańców Bronowic, dawnej podkrakowskiej wsi, dziś jednej z dzielnic Krakowa. To opowieść, która zaczyna się ponad sto lat temu, kiedy pobożni Bronowianie odświętnie ubrani chodzili modlić się do Kościoła Mariackiego, latem bez butów, żeby ich nie ubłocić, a zimą w ciepłych onucach.  I o tym, jak marzyli o kapliczce, a mistrz Tetmajer wymalował obraz Matki Boskiej do owej kapliczki na podobieństwo swojej żony, Anny Mikołajczykówny, Bronowianki rodem. I o tym, jak ludzie mało wiary nie stracili, bo nie chcieli się modlić… do sąsiadki. 

Nagranie spektaklu “W bronowickim stawie…”.

 

Projekty Teatru ze Społecznością

Teatr ze Społecznością: od integracji do wspólnoty

Celem naszych działań jest zapewnienie aktywizacji społecznej, adaptacji i integracji, wsparcia oraz poprawy sytuacji osób pochodzenia ukraińskiego poprzez zaangażowanie się w proces twórczo-rozwojowy, jakim jest […]

zobacz

Teatr ze Społecznością – PAL „Na Olszy”

Wrzesień – grudzień 2022 r.

Spektakl Teatru ze Społecznością współtworzony z młodzieżą z różnych dzielnic Krakowa, zarówno stałych mieszkańców, jak i młodzieżą z Ukrainy, która przybyła tu całkiem niedawno i chce się z nowym miejscem zintegrować.

zobacz

Działam, więc jestem. Obywatelskość dzieci i młodzieży

sierpień 2019 r. – grudzień 2020 r.

Rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich dzieci i młodzieży.
Spektakl „Przegryw” dotyczy problemu wykluczenia i przemocy rówieśniczej.

zobacz

MATERIAŁY VIDEO

Spektakl pt. "Krowoderskie Zuchy i przeszłości duchy"
Spektakl "W bronowickim stawie..."
Historia z ul. Warszawskiej 5 w Krakowie. Wieczór Opowieści w SP Nr 7 w Krakowie.
Kraków jeszcze nigdy tak jak dziś. Wieczór Opowieści w SP Nr 7 w Krakowie
Zwiastun spektaklu "W bronowickim stawie...."
To top