AKCJA INTEGRACJA – PAL „Na Olszy”

Kraków
wrzesień - październik 2022 r.

AKCJA INTEGRACJA – PAL „Na Olszy”

Warsztaty miały na celu integrację i wzmocnienie dzieci różnych narodowości (szczególnie dzieci migranckie i uchodźcze narodowości ukraińskiej), a także redukowanie napięcia, rozwijanie strategii radzenia sobie z emocjami oraz współpracę w grupie rówieśniczej.

Założenia

Warsztaty skierowane były do dzieci polskich i ukraińskich w wieku 5 - 9 lat. Prowadzone były przez dwie trenerki, Polkę i Ukrainkę, z wykorzystaniem technik dramowych, arteterapeutycznych oraz relaksacyjnych. Dzięki dwujęzyczności spotkań wszystkie dzieci mogły w pełni uczestniczyć w zajęciach, wypowiadać się i być zrozumiane.

Rezultaty

Wyposażenie uczestników i uczestniczek warsztatów w umiejętność nazywania emocji, w techniki redukujące stres, wzmocnienie dialogu opartego na życzliwości i empatii.

Prowadzenie warsztatów:

Wioletta Szuba
Oksana Buchynska

Koordynacja:

Wioletta Szuba

Finansowanie:

Gmina Miejska Kraków
UNICEF “Kraków bez granic”

To top