Zrealizowane projekty Teatr Forum

Zmiana zaczyna się od pojedynczego człowieka

/

listopad 2021 r. – maj 2023 r.

Metoda Teatru Forum w procesach integracyjnych i działaniach antydyskryminacyjnych.

Teatr edukacyjny jako miejsce zwiększania integracji osób z niepełnosprawnością

/

grudzień 2019 r. – lipiec 2022 r.

Tworzenie nowych modeli Teatru Edukacyjnego w pracy z osobami z niepełnosprawnościami oraz zwiększanie ich widoczności w społeczeństwie oraz na rynku pracy.

„uMOCnieni” – Teatr Forum na Ugorku

/

Wrzesień – grudzień 2021 r.

Spektakl Teatru Forum na temat problematyki funkcjonowania w społeczeństwie osób z chorobą psychiczną oraz ich bliskich.

The Price of Freedom and Democracy

/

Wrzesień 2021 r.

Spektakl Teatru Forum na temat demokracji i praw obywatelskich.

Działam, więc jestem. Obywatelskość dzieci i młodzieży

/

sierpień 2019 r. – grudzień 2020 r.

Rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich dzieci i młodzieży.
Spektakl „Przegryw” dotyczy problemu wykluczenia i przemocy rówieśniczej.

Action reaction

/

wrzesień 2019 r.

Elementy metody Teatru Forum jako narzędzia do pracy z młodzieżą w tematach dotyczących ich problemów oraz istotnych kwestii w ich najbliższym środowisku społecznym oraz we współczesnym świecie.

Let’s talk, how we talk about gender

/

maj 2021 r.

Podniesienie wiedzy i zwiększenie świadomości z zakresu tematyki Gender wśród pracowników młodzieżowych oraz o wynikającej z niej nierówności i dyskryminacji kobiet i mężczyzn w ich sferze prywatnej, rodzinnej, zawodowej i społecznej.

W poszukiwaniu swojej drogi

/

maj – czerwiec 2017 r.

Spektakl SMS dotyczy cyberprzemocy oraz problemu ignorowania tego zjawiska.

To top