Zrealizowane projekty Arteterapia i Instrumenty Intuicyjne

AKCJA INTEGRACJA – PAL „Na Olszy”

/

wrzesień – październik 2022 r.

Integracja i wzmocnienie dzieci różnych narodowości (szczególnie dzieci migranckie i uchodźcze narodowości ukraińskiej).

Akcja integracja

/

kwiecień – czerwiec 2022 r.

Cykl warsztatów mających na celu integrowanie i wzmacnianie grup wielonarodowościowych (zwłaszcza takich, w których obecne są dzieci migranckie i uchodźcze z Ukrainy), redukowanie napięcia oraz rozwijanie strategii radzenia sobie z emocjami.

Palec pod budkę…, czyli bajki inspirowane kulturą Małopolski

/

Grudzień 2020 r. – kwiecień 2021 r.

Bajki o charakterze kulturowym (opowiadają o architekturze Krakowa) i psychoedukacyjnym (poruszają zagadnienia związane z emocjami oraz sposoby radzenia sobie z nimi).

Działam, więc jestem. Obywatelskość dzieci i młodzieży

/

sierpień 2019 r. – grudzień 2020 r.

Rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich dzieci i młodzieży.
Spektakl „Przegryw” dotyczy problemu wykluczenia i przemocy rówieśniczej.

PALEC POD BUDKĘ…, CZYLI BAJKI INSPIROWANE KULTURĄ POLSKI

/

maj – listopad 2021 r.

Projekt stanowi katalog dedykowanych dzieciom, nauczycielom oraz rodzicom bajek edukacyjnych zakorzenionych w kulturze różnych regionów Polski. Bajki te mają także charakter psychoedukacyjny, a dodatkiem do nich są materiały edukacyjne oraz videoblogi zapraszające do wspólnej zabawy.

To top