Projekty zrealizowane

AKCJA INTEGRACJA – PAL „Na Olszy”

/

wrzesień – październik 2022 r.

Integracja i wzmocnienie dzieci różnych narodowości (szczególnie dzieci migranckie i uchodźcze narodowości ukraińskiej).

Teatr edukacyjny jako miejsce zwiększania integracji osób z niepełnosprawnością

/

grudzień 2019 r. – lipiec 2022 r.

Tworzenie nowych modeli Teatru Edukacyjnego w pracy z osobami z niepełnosprawnościami oraz zwiększanie ich widoczności w społeczeństwie oraz na rynku pracy.

Let’s talk, how we talk about gender

/

maj 2021 r.

Podniesienie wiedzy i zwiększenie świadomości z zakresu tematyki Gender wśród pracowników młodzieżowych oraz o wynikającej z niej nierówności i dyskryminacji kobiet i mężczyzn w ich sferze prywatnej, rodzinnej, zawodowej i społecznej.

Projekt „Palec pod budkę…, czyli bajki inspirowane kulturą Polski”

/

Projekt „Palec pod budkę…, czyli bajki inspirowane kulturą Polski” zrealizowany został w ramach programu Narodowe Centrum Kultury “Kultura w sieci”. Celem projektu było zwiększenie świadomości […]

Czytaj dalej »

PROJEKT „ACTION REACTION”.

/

Fundacja Kurdybanek otrzymała fundusze z Erasmus+ Akcja 1. Mobilność osób pracujących z młodzieżą na zrealizowanie projektu „Action Reaction”.  Celem projektu „Action Reaction” było przeszkolenie liderów […]

Czytaj dalej »

Projekt „Działam, więc jestem. Obywatelskość dzieci i młodzieży”

/

Projekt „Działam, więc jestem. Obywatelskość dzieci i młodzieży” zrealizowany został w roku szkolnym 2019/2020 przez Fundacją Inicjatyw Twórczych i Społeczno – Edukacyjnych KURDYBANEK dla uczniów […]

Czytaj dalej »
To top