PROJEKT „ACTION REACTION”.

Fundacja Kurdybanek otrzymała fundusze z Erasmus+ Akcja 1. Mobilność osób pracujących z młodzieżą na zrealizowanie projektu „Action Reaction”. 

Celem projektu „Action Reaction” było przeszkolenie liderów młodzieżowych z 12 państw UE oraz państw partnerskich z elementów metody Teatru Forum jako użytecznego narzędzia do pracy z młodzieżą w tematach dotyczących ich problemów i istotnych kwestii w ich najbliższych środowisku społecznym oraz we współczesnym świecie. Projekt zrealizowany był w dniach 19-27 września 2019 r. w Zakopanem. 
Szkolenie prowadziła certyfikowana trenerka dramy oraz superwizorka, Aldona Żejmo-Kudelska, która dramy i Teatru Forum uczyła się od Adriana Jacksona, ucznia samego Augusta Boala. Drugą trenerką była z kolei jej uczennica, Wioletta Szuba.
Oprócz wyposażenia uczestników i uczestniczek projektu w umiejętność uczenia TF oraz prowadzenia sesji TF, celem naszym było także wydanie publikacji (on line) dotyczącej zarówno Teatru Forum, Teatru Uciśnionych, jak i Teatru Zaangażowanego Społecznie w ogóle. Chcieliśmy rozjaśnić definicje metod, które zapoczątkował Teatr Uciśnionych, a których nazwy stosowane są zamiennie i często nieadekwatnie.

Był to już drugi projekt Erasmus+ realizowany przez Fundację Kurdybanek.

 

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją ACTion – reACTion publication.

 

Projekt finansowany ze środków: 
To top