Projekt „Działam, więc jestem. Obywatelskość dzieci i młodzieży”

Projekt „Działam, więc jestem. Obywatelskość dzieci i młodzieży” zrealizowany został w roku szkolnym 2019/2020 przez Fundacją Inicjatyw Twórczych i Społeczno – Edukacyjnych KURDYBANEK dla uczniów dwóch krakowskich szkół, Szkoły Podstawowej nr 7 im. Wojska Polskiego oraz Szkoły Podstawowej nr 51 im. Stanisława Wyspiańskiego.

Wszystkie działania projektowe sfinansowane były przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2014 – 2020.

Celem projektu “Działam, więc jestem” było zwiększenie kompetencji społecznych i obywatelskich dzieci i młodzieży oraz przygotowanie ich do trwałego podejmowania aktywności na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej.

Uczniowie i uczennice w ciągu roku szkolnego uczestniczyli w cyklu 7 warsztatów „Działam, więc jestem”. Swoje nowo zdobywane w trakcie warsztatów kompetencje wykorzystali w praktycznym działaniu przygotowując i realizując miniprojekty. Miniprojekty angażowały klasy do przyglądania się rzeczywistości, analizowania jej potrzeb i odpowiadania na nie przez konkretne działania.


Młodzież szkolna swoje spostrzeżenia i pomysły związane z aktywnością obywatelską wyraziła również poprzez udział w konkursie na logo i hasło inspirujące do działalności obywatelskiej, poprzez film na warsztatach filmowych „Społeczność okiem kamery” oraz poprzez obraz sceniczny przygotowując spektakl w trakcie warsztatów Teatru Forum. Spektakl ten został wystawiony szerszej publiczności (widzo-aktorom), która uczestnicząc w Sesji Forum, angażując się w akcję i wchodząc w rolę bohatera spektaklu, doświadczyła, że zmiana jest możliwa dzięki jej zaangażowaniu.

Do udziału w projekcie zaprosiliśmy również członków społeczności lokalnej, w tym dorosłych. Chętni zaangażowali się m.in. w Wieczór Opowieści i Teatr ze Społecznością. Teatr ze Społecznością to interaktywna forma działań animacyjnych, której celem jest zaangażowanie całej społeczność skupionej wokół szkoły, społeczności otwartej na debatę i współdziałanie. Wieczór Opowieści to jeden z podstawowych elementów Teatru ze Społecznością, dzięki któremu spektakl stworzony przez grupę̨ zaangażowanych uczestników będzie zakorzeniony w historii lokalnej.

Dodatkowo zaprosiliśmy chętnych rodziców i wszystkich nauczycieli zainteresowanych wspieraniem dzieci i młodzieży do podejmowania aktywności na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej do udziału w warsztatach „Uważny dialog: rodzic-dziecko” i “Jak towarzyszyć uczniom w edukacji obywatelskiej?”.

Wspólnym mianownikiem tych połączonych działań było kształcenie współdziałania, bycia uważanym na potrzeby społeczności, reagowania i podejmowania inicjatyw, pokazywanie wartości angażowania się w życie społeczne.

Chcieliśmy by beneficjenci projektu (uczniowie i uczennice, nauczyciele, rodzice, społeczność lokalna) dzięki nabytym w projekcie kompetencjom lepiej współdziałali w grupie, byli uważniejsi na potrzeby rówieśników i środowiska społecznego, poznali pracę metodą projektową, mieli większą gotowość do współdecydowania i współdziałania na rzecz dobra wspólnego.

ZESPÓŁ  PROJEKTOWY

Koordynatorka projektu:
Anna Ćwiklińska

Zespół trenerów:
Wioletta Szuba; Ismena Ładecka; Magdalena Michnowicz; Dariusz Janiczak; Karolina Ligęza;
Adam Ligęza; Mateusz Badecki; Katarzyna Pragacz; Julia Jeleśniańska.

AKTUALNOŚCI

FB.COM/DziałamWiecJestem
YOUTUBE.COM/FundacjaKurdybanek

– 01.06.2020r. WIADOMOŚCI W KAPSULE CZASU DLA PRZYSZŁYCH POKOLEŃ.
– 20.05.2020r.
WYNIKI KONKURSU – SP NR 51
– 20.05.2020r. WYNIKI KONKURSU – SP NR 7
– 19.05.2020r. KRONIKA Z CZASÓW ZARAZY JEST JUŻ GOTOWA!
– 29.04.2020r. O NASZYM TEATRZE ZE SPOŁECZNOŚCIĄ W PIŚMIE LOKALNYM DZIELNICY I – STARE MIASTO.
– 22.04.2020r. ANKIETA DO KRONIKI Z CZASÓW ZARAZY – WYPEŁNIAMY!
– 10.04.2020r. GŁOSOWANIE NA PRACE KONKURSOWE “AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA”.
– 08.04.2020r. ZBIERAMY PYTANIA DO KRONIKI Z CZASÓW ZARAZY.
– 04.04.2020r. ZOSTAŃ W DOMU I POSŁUCHAJ BAJKI O TRZECH SMOKACH.
– 31.03.2020r. GDZIE JEST KURDYBANEK W CZASIE PANDEMII?
– 20.03.2020r. PRZEDŁUŻAMY TERMIN SKŁADANIA PRAC W KONKURSIE “AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA”.
– 25.02.2020r. WIECZÓR OPOWIEŚCI W BRONOWICACH I O BRONOWICACH
– 23.02.2020r.
SPEKTAKL TEATRU ZE SPOŁECZNOŚCIĄ PT. “KROWODERSKIE ZUCHY I PRZESZŁOŚCI DUCHY”.
– 20.02.2020r. KONKURS PT. „AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA”.
– 10.02.2020r. ZAPRASZAMY NA SPEKTAKL TEATRU ZE SPOŁECZNOŚCIĄ “KROWODERSKIE ZUCHY I PRZESZŁOŚCI DUCHY”.

– 20.01.2020r. SPEKTAKL “PRZEGRYW” – HISTORIA O OSAMOTNIENIU MŁODYCH LUDZI.
– 02.12.2019r. WIECZÓR OPOWIEŚCI W DZIELNICY I – STARE MIASTO W KRAKOWIE.
– 18.11.2019r. TEATR ZE SPOŁECZNOŚCIĄ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 W KRAKOWIE.
01.10.2019r. CYKL 7 WARSZTATÓW DRAMOWYCH “DZIAŁAM, WIĘC JESTEM” – CO DOKŁADNIE BĘDZIE SIĘ DZIAŁO?

To top