W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ I BRAKIEM MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH W SZKOŁACH PRZEDŁUŻAMY TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ DO KONKURSU DO 31 MARCA BR.

Przypominamy, iż celem konkursu jest wyłonienie logotypu oraz hasła promującego aktywność obywatelską rozumianą, jako inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz dobra swojego, bliskich, znajomych, sąsiadów i otoczenia.

Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów i uczennice z klas od I do VIII dwóch krakowskich szkół, w tym Szkoły Podstawowej nr 7 im. Wojska Polskiego i Szkoły Podstawowej Nr 51 im. S. Wyspiańskiego oraz członków społeczności lokalnej, przez co rozumieć należy bliskich, znajomych, absolwentów i sąsiadów obu Szkół.

 Konkurs realizowany jest w trzech etapach:

I ETAP
Od 20 lutego 2020 roku do dnia 31 marca 2020 roku włącznie.

Wykonanie i dostarczenie pracy konkursowej oraz pisemnego oświadczenia Uczestnika,
a w przypadku Uczestnika małoletniego – oświadczenia Jego opiekuna prawnego (np. rodzica).

II ETAP
Od 10 kwietnia 2020 roku do dnia 10 maja 2020 roku do godz. 23:59.

Głosowanie w celu wyłonienia najciekawszych oraz najtrafniejszych Haseł oraz Logotypów.

III ETAP
Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 20 maja 2020 roku.
Zwycięskie Logotypy i Hasła, które uzyskają najwięcej głosów w swojej kategorii wiekowej, zostaną zamieszczone na workach (plecakach), które kolejno rozdysponowane zostaną między wszystkimi uczniami i uczennicami Szkół.

Więcej informacji o zasadach uczestnictwa w konkursie znajduje się w zakładce KONKURS.

Categories: Bez kategorii

0 Comments

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.