Zrealizowane projekty Drama

AKCJA INTEGRACJA – PAL „Na Olszy”

/

wrzesień – październik 2022 r.

Integracja i wzmocnienie dzieci różnych narodowości (szczególnie dzieci migranckie i uchodźcze narodowości ukraińskiej).

Akcja integracja

/

kwiecień – czerwiec 2022 r.

Cykl warsztatów mających na celu integrowanie i wzmacnianie grup wielonarodowościowych (zwłaszcza takich, w których obecne są dzieci migranckie i uchodźcze z Ukrainy), redukowanie napięcia oraz rozwijanie strategii radzenia sobie z emocjami.

Działam, więc jestem. Obywatelskość dzieci i młodzieży

/

sierpień 2019 r. – grudzień 2020 r.

Rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich dzieci i młodzieży.
Spektakl „Przegryw” dotyczy problemu wykluczenia i przemocy rówieśniczej.

Kurs Dramy

/

Zapraszamy na III edycję KURSU DRAMY, dzięki któremu poznasz dramę i wzbogacisz swój warsztat pracy z grupami. Pobierz OFERTĘ Kurs Dramy to szkolenie z metody […]

Czytaj dalej »
To top