Jesteśmy organizacją, która dba o poprawę funkcjonowania społeczeństwa, angażując do podejmowania trudnych tematów. Od kilku lat wspieramy w rozwoju różne środowiska, tworzymy przestrzeń do dialogu i inicjujemy zmiany społeczne.
Realizujemy projekty, które zwiększają samoświadomość i są odpowiedzią na obecne wyzwania, które dotyczą każdego z nas, m.in. w obszarze integracji, otwartości oraz wzajemnej akceptacji. Nasze działania wywierają realny wpływ na otoczenie, spajają różne grupy społeczne, wpływają na wzrost empatii, zrozumienia drugiej osoby oraz potrzebę budowania relacji społecznych w oparciu o tolerancję.

 

 

Komu pomagamy?

Wspieramy osoby i grupy społeczne w budowaniu samoświadomości jednostki. Naszymi beneficjentami są m.in. dzieci, młodzież, seniorzy czy też osoby z niepełnosprawnościami. W swoje działania angażujemy i rozwijamy kompetencje osób, które na co dzień pracują i są w stałym kontakcie z tymi grupami np. nauczycieli, psychologów oraz osób działających w obszarach edukacyjnych i rozwojowych. Pomagamy również migrantom, osobom różnych narodowości czy orientacji, którzy w swoim codziennym funkcjonowaniu doświadczają m.in. braku akceptacji, dyskryminacji oraz nietolerancji ze strony innych osób.

Jak pomagamy?

W naszych działaniach wykorzystujemy metodę dramy oraz Teatru zaangażowanego społecznie. Za ich pomocą edukujemy i wspieramy w rozwiązaniu problemów różne grupy społeczne, tworząc unikalne projekty i przestrzeń do dialogu.

 

 

 

 

Aktualności

Projekty

Teatr ze Społecznością: od integracji do wspólnoty

Celem naszych działań jest zapewnienie aktywizacji społecznej, adaptacji i integracji, wsparcia oraz poprawy sytuacji osób pochodzenia ukraińskiego poprzez zaangażowanie się w proces twórczo-rozwojowy, jakim jest […]

zobacz

Teatr ze Społecznością – PAL „Na Olszy”

Wrzesień – grudzień 2022 r.

Spektakl Teatru ze Społecznością współtworzony z młodzieżą z różnych dzielnic Krakowa, zarówno stałych mieszkańców, jak i młodzieżą z Ukrainy, która przybyła tu całkiem niedawno i chce się z nowym miejscem zintegrować.

zobacz

AKCJA INTEGRACJA – PAL „Na Olszy”

wrzesień – październik 2022 r.

Integracja i wzmocnienie dzieci różnych narodowości (szczególnie dzieci migranckie i uchodźcze narodowości ukraińskiej).

zobacz

Mówią o nas w prasie

"Warsztaty były dla mnie zarówno wyjściem z ciała jak i całkowitym w niego wejściem. W procesie który trwał zaledwie tydzień dowiedziałam się o sobie więcej niż być może nie mogłabym przez wiele lat nie mając dla tego środowiska w którym czułam się bezpieczna, wysłuchana, ale również i widziana. "
Uczestniczka warsztatów Teatru Forum
WIĘCEJ REFERENCJI
To top