Drama

fot. Wioletta Szuba

 

 

 

 

Drama jest wielowymiarowa i interdyscyplinarna. Można ją umiejscowić na pograniczu edukacji, psychologii, filozofii i teatru. Czerpie z tych dziedzin, wykorzystuje ich zasoby, ale jednocześnie nie jest teatrem i nie jest terapią. Jest metodą pracy z grupami i doświadczeniem próbowania życia w świecie wyobraźni.

Drama to spotkanie ze swoim światem wewnętrznym i z drugim człowiekiem. Opiera się na założeniach psychologii humanistycznej, która zakłada, że człowiek wyposażony jest we wszystkie potrzebne zasoby. Drama, angażując intelekt, ciało i emocje, stwarzając możliwość wchodzenia w rolę i dramową fikcyjną sytuację, wydobywa je, pozwala przećwiczyć siebie samego w czymś innym i przez to inspiruje do zmian. Brian Way, klasyk metody dramy, nazywa tę sytuację „wewnętrznym kręgiem”, co oznacza badanie swoich możliwości i lepsze rozumienie siebie. Dzięki tej wiedzy możemy lepiej poznawać świat, uwalniając własną wrażliwość i emocje.

Istotą dramy jest bycie w roli, w sytuacji dramowej, w której można sprawdzić jakiś model – fragment ludzkiego życia. Jest to proces, podczas którego możliwe jest widzenie świata innej osoby i przyglądanie się różnym sytuacjom z wielu perspektyw, z perspektywy roli i z własnej perspektywy. Ma to ogromny wpływ na rozwój zdolności empatycznych oraz umiejętności społecznych.

Drama bazuje na duchu zabawy, która ma za zadanie uwolnienie dziecięcej spontaniczności, wytrącenie z codziennych schematów i pozwolenie na otwarcie się na nowe doświadczenia. Duch zabawy w dramie jest trampoliną do uruchomienia refleksji i odpowiedzi na pytanie, jak to doświadczenie bycia w świecie fikcji możemy przełożyć na realne życie.

 

Rola

istotą dramy jest bycie w roli i aktywna identyfikacja z nią, to oznacza zaangażowanie ciała, intelektu i emocji oraz wejście w sytuację dramową, by sprawdzić jakiś model – fragment ludzkiego życia. Rola dramowa jest bliska roli życiowej, społecznej, nie – roli teatralnej

Laboratorium

drama daje możliwość eksperymentowania i sprawdzania, co działa, a co nie działa w kontakcie ze sobą i z innymi. Daje możliwość doświadczania zmiany – zmiana jednego elementu powoduje zmianę całego układu

Narracja i refleksja

budowanie sytuacji dramowej to budowanie jakiejś historii, w którą uwikłane są postaci. Osią tej historii jest problem, konflikt. Fabuła dramowa jest pocięta na kawałki, przerywana i poddawana zabiegom poznawczym. Bez części refleksyjnej drama byłaby tylko zabawą

Metaxix

najważniejsze doświadczenie dramowe to stan jednoczesnego przynależenia do dwóch światów; bycia w roli i jednoczesnego bycia sobą – stan „jak gdyby”, który pozwala na widzenie świata innej osoby i przyglądanie się różnym sytuacjom z perspektywy własnej i z roli

 

Improwizacja

istotna dla dramy jest improwizacja i działanie bez przygotowania, zaufanie temu, co powie nam ciało, co podpowiedzą nam emocje. Improwizacja uruchamia stereotypy, ale są one tylko punktem wyjścia do pogłębionej rozmowy

Duch zabawy

drama wyzwala dziecięcą spontaniczność. Zabawa w dramie jest trampoliną do otwarcia, uruchomienia refleksji i odpowiedzi na pytanie, jak to fikcyjne doświadczenie możemy przełożyć na realne życie

Drama działa

fot. Fundacja Kurdybanek

wpływa

wpływa to na rozwój zdolności empatycznych oraz umiejętności społecznych  

uczy

uczy sprawczości oraz poczucia odpowiedzialności za sytuacje  

kształtuje

kształtuje pozytywne postawy społeczne (kształtuje kompetencje społeczne), pokazuje różne możliwości rozwiązania konfliktu, motywuje grupę do wspólnego działania  

rozwija

rozwija ekspresję i kreatywność  

Projekty

AKCJA INTEGRACJA – PAL „Na Olszy”

wrzesień – październik 2022 r.

Integracja i wzmocnienie dzieci różnych narodowości (szczególnie dzieci migranckie i uchodźcze narodowości ukraińskiej).

zobacz

Akcja integracja

kwiecień – czerwiec 2022 r.

Cykl warsztatów mających na celu integrowanie i wzmacnianie grup wielonarodowościowych (zwłaszcza takich, w których obecne są dzieci migranckie i uchodźcze z Ukrainy), redukowanie napięcia oraz rozwijanie strategii radzenia sobie z emocjami.

zobacz

Działam, więc jestem. Obywatelskość dzieci i młodzieży

sierpień 2019 r. – grudzień 2020 r.

Rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich dzieci i młodzieży.
Spektakl „Przegryw” dotyczy problemu wykluczenia i przemocy rówieśniczej.

zobacz

Kurs Dramy

Zapraszamy na III edycję KURSU DRAMY, dzięki któremu poznasz dramę i wzbogacisz swój warsztat pracy z grupami. Pobierz OFERTĘ Kurs Dramy to szkolenie z metody […]

zobacz
To top