Zmiana zaczyna się od pojedynczego człowieka – to słowa Augusto Boala i zarazem tytuł naszego projektu. Dla twórcy Teatru Forum oznaczały one, że skoro możemy zmienić coś na scenie, możemy to zrobić też w życiu.

Categories: