Projekt Zmiana zaczyna się od pojedynczego człowieka realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

 

Od 2013 r. wskutek nasilonej migracji Ukraińców w polskich szkołach znalazło się ponad 44 tys. dzieci i młodzieży narodowości ukraińskiej. Kraków jest jednym z czterech miast w Polsce, gdzie to zjawisko jest największe. Sytuacja ta powoduje trudności integracyjne oraz antagonizmy w
grupach rówieśniczych, zarówno po stronie polskiej, jak i ukraińskiej.

Osoby pracujące w środowiskach młodzieżowych mierzą się z tym problemem na co dzień. Pomimo wiedzy i doświadczenia, brakuje im narzędzi do skutecznego integrowania grup różnych narodowości.

Dostrzegając skalę zjawiska, chcemy wesprzeć je w tych działaniach. Dlatego zapraszamy do udziału w projekcie edukacyjnym, w którym wyszkolimy ekspertów pracujących z młodzieżą różnych narodowości w metodzie Teatru Forum. Jest ona uznanym instrumentem do pracy i dialogu w tematyce problemów społecznych.

Jesteśmy organizacją, która dba o poprawę funkcjonowania społeczeństwa, angażując do podejmowania trudnych tematów. Od kilku lat wspieramy w rozwoju różne środowiska, tworzymy przestrzeń do dialogu i inicjujemy zmiany społeczne.

 

Tytuł “Zmiana zaczyna się od pojedynczego człowieka” nawiązuje do słów Augusto Boala, twórcy Teatru Forum, który uważał, że działanie, spektakle, angażowanie się mają sens, nawet jeśli pobudzą do refleksji jednego człowieka.

Kontakt

Wioletta Szuba
Koordynatorka działań szkoleniowych
tel. 534324000
e-mail: wioletta.szuba@kurdybanek.com
Anna Ćwiklińska
Koordynatorka działań promocyjnych
tel. 791969626
e-mail: anna.cwiklinska@kurdybanek.com