Projekt „Działam, więc jestem. Obywatelskość dzieci i młodzieży”.

Projekt „Działam, więc jestem. Obywatelskość dzieci i młodzieży” będzie realizowany w roku szkolnym 2019/2020 przez Fundacją Inicjatyw Twórczych i Społeczno – Edukacyjnych KURDYBANEK dla uczniów dwóch krakowskich szkół, Szkoły Podstawowej nr 7 im. Wojska Polskiego oraz Szkoły Podstawowej nr 51 im. Stanisława Wyspiańskiego.

Projekt finansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2019.

Celem projektu “Działam, więc jestem” jest zwiększenie kompetencji społecznych i obywatelskich dzieci i młodzieży oraz przygotowanie ich do trwałego podejmowania aktywności na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej.

Uczniowie i uczennice w ciągu roku szkolnego będą uczestniczyć w cyklu warsztatów „Działam, więc jestem”. Swoje nowo zdobywane w trakcie warsztatów kompetencje będą mogli wykorzystać w praktycznym działaniu przygotowując i realizując miniprojekty. Miniprojekty będą angażować klasy do przyglądania się rzeczywistości, analizowania jej potrzeb i odpowiadania na nie przez konkretne działania.

Dla chętnych będzie stworzona przestrzeń do wspólnego i stałego działania na rzeczy społeczności szkolnej i lokalnej, czyli Klub Inicjatyw Społecznych.

Młodzież szkolna swoje spostrzeżenia i pomysły związane z aktywnością obywatelską będzie mogła wyrażać również poprzez udział w konkursie na logo i hasło inspirujące do działalności obywatelskiej, poprzez film na warsztatach filmowych „Społeczność okiem kamery” oraz poprzez obraz sceniczny przygotowując spektakl w trakcie warsztatów Teatru Forum. Spektakl ten zostanie wystawiony szerszej publiczności (widzo-aktorom), która uczestnicząc w Sesji Forum, angażując się w akcję i wchodząc w rolę bohatera spektaklu, doświadcza, że zmiana jest możliwa dzięki jej zaangażowaniu.

Do udziału w projekcie zapraszamy również członków społeczności lokalnej, w tym dorosłych. Chętni będą mogli zaangażować się m.in. w Wieczór Opowieści i Teatr ze Społecznością. Teatr ze Społecznością to interaktywna forma działań animacyjnych, której celem będzie zaangażowanie całej społeczność skupionej wokół szkoły, społeczności otwartej na debatę i współdziałanie. Wieczór Opowieści to jeden z podstawowych elementów Teatru ze Społecznością, dzięki któremu spektakl stworzony przez grupę̨ zaangażowanych uczestników będzie zakorzeniony w historii lokalnej.

Dodatkowo zapraszamy chętnych rodziców i wszystkich nauczycieli zainteresowanych wspieraniem dzieci i młodzieży do podejmowania aktywności na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej do udziału w warsztatach “Uważny dialog: rodzic-dziecko” i “Jak towarzyszyć uczniom w edukacji obywatelskiej?”.

Wspólnym mianownikiem tych połączonych działań będzie kształcenie współdziałania, bycia uważanym na potrzeby społeczności, reagowania i podejmowania inicjatyw, pokazywanie wartości angażowania się w życie społeczne.

Chcemy by beneficjenci projektu (uczniowie i uczennice, nauczyciele, rodzice, społeczność lokalna) dzięki nabytym w projekcie kompetencjom  lepiej współdziałali w grupie, byli uważniejsi na potrzeby rówieśników i środowiska społecznego, poznali pracę metodą projektową, mieli większą gotowość do współdecydowania i współdziałania na rzecz dobra wspólnego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *