Drama jest za jedną z najskuteczniejszych metod edukacyjnych przebadaną w międzynarodowym badaniu DICE (Drama Improves Lisbon Key Competences in Education - 2012*). Opiera się na technikach teatralnych i wchodzeniu w role, co sprzyja rozwijaniu zasobów osobowych i społecznych. Uruchamia refleksję, stwarza możliwość trenowania nowych umiejętności w bezpiecznych, warsztatowych warunkach tak, jak gdyby to było naprawdę. Dzięki temu można szlifować kompetencje społeczne, szukać rozwiązań i alternatywnych strategii działania. Swoim charakterem i celami, które jej przyświecają, drama wpisuje się w rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Wg. "Raportu strategicznego projektu DICE i rekomendacji dotyczących zastosowań teatru i dramy w edukacji do kompetencji kluczowych" drama wpływa na 5 z 8 kompetencji kluczowych (m. in. kompetencje interpersonalne, międzykulturowe i społeczne oraz kompetencje obywatelskie i przedsiębiorczość). Komisja Europejska rekomenduje je jako kluczowe do rozwoju świadomego społeczeństwa obywatelskiego.

*http://www.dramanetwork.eu/file/Kto%20rzuca%20kostka1.pdf

Categories: