GŁOSOWANIE NA PRACE KONKURSOWE “AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA”.

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w II ETAPIE Konkursu „Aktywność obywatelska”.

Celem tego etapu jest wyłonienie najciekawszych oraz najtrafniejszych Haseł oraz Logotypów promujących aktywność obywatelską rozumianą, jako inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz dobra swojego, bliskich, znajomych, sąsiadów i otoczenia.

Od 10 kwietnia 2020 roku do 10 maja 2020 roku do godz. 23:59 można zagłosować na pracę konkursową wybraną spośród propozycji zmieszczonych na stronie Fundacji Kurdybanek:

WAŻNE – dziennie można oddać jeden głos na jedną pracę.

Prace konkursowe zostały przygotowane przez uczennice i uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 51 im. S. Wyspiańskiego oraz Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Wojska Polskiego w Krakowie. Prace na czas głosowania zostały poddane anonimizacji.

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 20 maja 2020 roku.
Wyniki Konkursu opublikowane będą na stronie internetowej Fundacji Kurdybanek: http://kurdybanek.com oraz profilu w mediach społecznościowych pod adresem: https://www.facebook.com/DzialamWiecJestem/.

Zwycięskie Logotypy i Hasła, które uzyskają najwięcej głosów, zostaną zamieszczone na workach (plecakach), które następnie rozdysponowane zostaną między wszystkimi uczniami i uczennicami obu Szkół.

Konkurs pt. „AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA” organizowany jest w ramach Projektu „Działam, więc jestem. Obywatelskość dzieci i młodzieży” przez Fundację Kurdybanek w partnerstwie z SP Nr 51 oraz SP Nr 7 w Krakowie. Sfinansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu FIO na lata 2014-2020.

To top