Głosowanie na prace konkursowe “Aktywność Obywatelska” – Szkoła Podstawowa nr 51 w Krakowie

This poll has ended (since 1 year).
Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w II ETAPIE Konkursu „Aktywność obywatelska” w SP Nr 51 w Krakowie.

Celem tego etapu jest wyłonienie najciekawszych oraz najtrafniejszych Haseł oraz Logotypów promujących aktywność obywatelską rozumianą, jako inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz dobra swojego, bliskich, znajomych, sąsiadów i otoczenia.

Od 10 kwietnia 2020 roku do 10 maja 2020 roku do godz. 23:59 można zagłosować na pracę konkursową wybraną przez siebie spośród propozycji zmieszczonych poniżej.

WAŻNE – dziennie można oddać jeden głos na jedną pracę.

 

Prace konkursowe zostały przygotowane przez uczennice i uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 51         im. S. Wyspiańskiego w Krakowie. Prace na czas głosowania zostały poddane anonimizacji.

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 20 maja 2020 roku.
Wyniki Konkursu opublikowane będą na stronie internetowej Fundacji Kurdybanek: http://kurdybanek.com oraz profilu w mediach społecznościowych pod adresem: https://www.facebook.com/DzialamWiecJestem/.

Zwycięskie Logotypy i Hasła, które uzyskają najwięcej głosów, zostaną zamieszczone na workach (plecakach), które następnie rozdysponowane zostaną między wszystkimi uczniami i uczennicami Szkoły.

Konkurs pt. „AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA” organizowany jest w ramach Projektu „Działam, więc jestem. Obywatelskość dzieci i młodzieży” przez Fundację Kurdybanek w partnerstwie ze SP Nr 51 w Krakowie. Sfinansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu FIO na lata 2014-2020.

Praca konkursowa nr 4
546
Praca konkursowa nr 7
194
Praca konkursowa nr 2
120
Praca konkursowa nr 3
61
Praca konkursowa nr 6
9
Praca konkursowa nr 5
7
Praca konkursowa nr 1
7