SP 119 im. Janiny Porazińskiej, Kraków

Cel

26 kwietnia 2022 r. Fundacja Kurdybanek rozpoczęła realizację nowego projektu współfinansowanego przez Miasto Kraków pod hasłem ,,Akcja integracja – warsztaty integracyjne dla dzieci różnych narodowości”. W ramach niego przeprowadzony został cykl warsztatów integrujących dzieci różnych narodowości z klas I-III Szkoły Podstawowej Nr 119 im. Janiny Porazińskiej w Krakowie. Jego celem było integrowanie i wzmacnianie grup wielonarodowościowych (zwłaszcza takich, w których obecne są dzieci migranckie i uchodźcze z Ukrainy), redukowanie napięcia oraz rozwijanie strategii radzenia sobie z emocjami.

Założenia

Projekt był odpowiedzią na aktualne potrzeby społeczności szkolnej – pomagał rozwijać empatię i życzliwość wśród dzieci względem siebie nawzajem, a także uczył, jak radzić sobie z trudnymi emocjami i wewnętrznym napięciem, natomiast w przypadku nauczycieli, dostarczał nowych narzędzi wspierających proces integracji w środowisku uczniowskim.

Rezultaty

  • W ramach projektu warsztaty odbyły się we wszystkich klasach nauczania początkowego w SP 119 w Krakowie – w sumie 9 klas
  • Warsztaty prowadziły  wspólnie dwie trenerki – jedna będącą Polką, druga – Ukrainką. Pozwoliło to dzieciom z Ukrainy i Polski na pełne uczestnictwo w zajęciach.
  • Podczas warsztatów wykorzystana była drama – metoda polegająca na wchodzeniu w role, na działaniu i urefleksyjnianiu tych działań. Zastosowane zostały również techniki arteterapeutyczne, których celem jest wspomaganie dzieci w integrowaniu przeżyć i ekspresji emocji. Ponadto wykorzystane były również elementy treningu uważności – sprawdzonej metody redukcji stresu pomagającej radzić sobie z nieprzyjemnymi emocjami oraz problemami z koncentracją i komunikacją z rówieśnikami.

Spotkania kolejno dotyczyły następujących zagadnień:

  • integracji w kontekście wielonarodowościowym
  • redukcji napięcia oraz radzenie sobie z trudnymi emocjami i stresem
  • współpracy w grupie rówieśniczej

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Miasta Krakowa.