Warsztaty mindfulness dla dzieci

Warsztaty mindfulness dla dzieci to wsparcie w najmłodszych w rozwoju emocjonalnym, poznawczym z wykorzystaniem praktyki uważności, życzliwości oraz technik z obszaru psychologii pozytywnej.

Cykl spotkań pomoże rozwijać empatię i życzliwość wśród dzieci względem siebie samych oraz siebie nawzajem, a także nauczy, jak radzić sobie z trudnymi emocjami i wewnętrznym napięciem. To szczególnie istotne, w obliczu aktualnego kontekstu pandemicznego oraz wojennego. Ponadto, ważny jest również aspekt pozytywnego wpływu tego rodzaju praktyk i postaw na procesy integracyjne w środowiskach rówieśniczych, w tym – szkolnych.

Warsztaty to realizacja programu autorstwa Agnieszki Pawłowskiej (psycholożki, wykładowczyni SWPS, certyfikowanej trenerki i superwizorki mindfulness) ,,Uważne dorastanie”, który oparty jest o elementy treningu uważności – sprawdzonej metody redukcji stresu pomagającej radzić sobie z nieprzyjemnymi emocjami oraz problemami z koncentracją i komunikacją z rówieśnikami. Techniki te wzmacniają postawę życzliwości, dbałości o siebie i innych, a także uczą konfrontowania się z trudnościami. Wspierają dzieci w nauce samoregulacji i rozwoju psycho-emocjonalnym.

Każdy warsztat dotyczy innego tematu z zakresu wdrażania uważności. Poprzez proste ćwiczenia, zabawy, opowieści, dyskusje i wspólne praktyki dzieci wprowadzane są w świat uważności, życzliwości, wewnętrznej siły, dbałości o siebie i innych – zgodnie z zasadą, że najlepiej uczymy się przecież przed zabawę i doświadczanie. Uczestnikom towarzyszą postacie z książek z serii ,,Kraina uważności”, z którymi mogą się utożsamić, by jeszcze lepiej zrozumieć i ,,poczuć” temat.

Zajęcia mogą okazać się bardzo pomocne zwłaszcza dla dzieci zmagającym się z niskim poczuciem własnej wartości, osamotnieniem, nadmiernym analizowaniem, wybuchami emocji albo problemami z koncentracją i komunikacją z rówieśnikami. 

Sprawdzą się w grupach rówieśniczych, w tym w środowisku szkolnym – warsztaty mogą być zorganizowane dla wybranej klasy lub kilku klas w placówkach edukacyjnych.

Warsztaty przeznaczone są dla dzieci w wieku 6-8 lat

Dzięki warsztatom, dzieci:

  • kształtują umiejętność zauważania, rozpoznawania stanów emocjonalnych i komunikowania ich
  • rozwijają zdrowe poczucie własnej wartości i wewnętrznej siły
  • uczą się, jak przeżywać trudne emocje i radzić sobie ze stresem
  • budują swój dobrostan psychiczny
  • trenują współpracę w grupie
  • uczą się postawy empatii i życzliwości wobec innych

Każdy warsztat trwa 1,5 godziny.

Istnieje możliwość zorganizowania pojedynczego warsztatu lub cyklu: 5 lub 10 spotkań.
W warsztacie może wziąć udział zrekrutowana grupa zainteresowanych osób lub klasa uczniów.

Dodatkowo:

Istnieje możliwość zorganizowania 2-godzinnego warsztatu dla grupy rodziców lub nauczycieli.
Oprócz teorii spotkanie dostarczy praktycznych technik z zakresu uważności, wprowadzających więcej spokoju w życiu, podpowiadających jak lepiej radzić sobie ze stresem i napięciem. Uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób wspierać dzieci w rozwoju emocjonalnym, jak towarzyszyć im, jak wspomagać komunikowanie uczuć i potrzeb.

Katarzyna Rynkowska – kulturoznawczyni, słuchaczka podyplomowych studiów z zakresu pedagogiki w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu, animatorka kultury, trenerka pracująca z grupami w obszarze psychoedukacji, związana z Fundacją Inicjatyw Twórczych i Społeczno Edukacyjnych Kurdybanek, realizatorka rekomendowanego programu profilaktycznego ,,Poruszające Bajki o Emocjach” w firmie Karimba Teatr Drama Arteterapia. Realizatorka programu ,,Uważne dorastanie”. Podczas działań z grupami chętnie korzysta z dramy, mindfulness, NVC. Ukończyła m.in.: kurs MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction), ,,Kurs Dramy Słowo Ruch Obraz”, kurs ,,Mindfulness w Edukacji”, szkolenie ,,Drama i język emocji”. 

Program warsztatów

Spotkania warsztatowe z dziećmi dotyczą zagadnień:

• Wprowadzenie do uważności dla dzieci
• Ciało – obserwacja, rozluźnienie, ruch
• Zmysły
• Myśli i sposoby na radzenie sobie z tymi, które są trudne
• Emocje – przeżywanie ich i nazywanie
• Komunikacja – jak się dogadywać w grupie, stawiać granice
• Życzliwość, budowanie poczucia własnej wartości
• Rozwój rezyliencji

BĄDŹMY W KONTAKCIE!

Katarzyna Rynkowska
kasia.rynkowska@kurdybanek.com
784353474
To top