Teatr ze Społecznością

wspólna historia dla wspólnej przyszłości

Teatr ze Społecznością to teatr skupiony wokół społeczności związanej z firmą, tworzony przez nią i dla niej, zakorzeniony w jej historii i  kulturze. Spektakl tworzony jest przez pracowników i ich bliskich i dotyczy tematów ważnych dla nich, związanych z ich historią lub historią miejsca/środowiska pracy.

Dodatkową wartością Teatru ze Społecznością jest to, że tworząc spektakl ze wszystkimi jego – także organizacyjnymi – aspektami, pracownicy poszerzają sieć społeczną, włączają osoby, które także mogą mieć swój udział w powstawaniu całego projektu. Wartością są także nowe relacje międzyludzkie, modelowanie dobrych praktyk, postawy angażowania się, wreszcie utrwalania i nadawania znaczenia historiom związanym z firmą.

Spektakl TzS powstaje w trakcie 9 spotkań warsztatowych grupy zaangażowanych osób, które tworzą go w oparciu o historie zebrane w trakcie WIECZORU OPOWIEŚCI.

Wieczór ten to przestrzeń do dzielenia się historiami o sprawach poruszających społeczność firmy, o osobach czy grupach, które są ważne dla tej społeczności, o osobach, które pracowały bądź pracują tu od dawna i znają historie związane z firmą.

 

Realizacja Teatru ze Społecznością przyniesie rezultaty, które pomogą w rozwoju firmy, integrowaniu jej pracowników oraz budowaniu zaangażowania. Efektem realizacji będzie m.in.:

 •       Utożsamianie się pracowników z firmą.
 •       Omówienie obszarów ważnych dla pracowników – tematy społeczne, relacje, wspólny cel. 
 •       Zmiana społeczna wśród pracowników (wzrost świadomości, tolerancji i empatii).
 •       Zdobycie nowych umiejętności i doświadczeń oraz budowanie wspólnej historii.
 •       Poprawa komunikacji w zespole, poczucia przynależności i akceptacji grupy.
 •       Unikalne materiały: zdjęcia, filmy, wypowiedzi.
 •       Realizacja celów CSR – wsparcie Fundacji Kurdybanek.

 

Stwórzmy firmowy teatr.

 

Dla całej społeczności firmy, w tym pracowników firm, osób zarządzających, członków rodzin pracowników, społeczności lokalnej funkcjonującej wokół firmy.

Atuty z udziału:

 • Unikalna formuła edukacji i angażowania.
 • Spektakl stworzony przez społeczność firmy dla społeczności firmy, o społeczności firmy.
 • Duża przestrzeń do dzielenia się swoimi kompetencjami na różnych etapach tworzenia spektaklu: począwszy od tworzenia scenariusza, przez kostiumy, rekwizyty, muzykę, na organizacji spektaklu skończywszy.
 • Scenariusz oparty na historiach i opowieściach pracowników.
 • Odpowiedź na wyzwania w obszarach: zarządzania, integracji, braku zaangażowania, braku tożsamości i poczucia wspólnoty, współpracy międzypokoleniowej.

 

Koszt realizacji etapu I, II i III: 25 000 zł netto +10% pakiet. 

Koszt realizacji etapu IV: Bezpłatnie.

Opcje dodatkowe:
– Nagranie i przekazanie materiału video ze spektaklu: 3000 zł / szt.
– Organizacja dodatkowego spektaklu 6000 zł / szt.

 

etapy realizacji

Etap I. Wieczór Opowieści – zbieramy historie

Otwarte spotkanie uczestników i uczestniczek TzS ze społecznością firmy. Jest on okazją do podzielenia się wspomnieniami i opowieściami zakorzenionymi w historii firmy. Na bazie tych historii powstanie spektakl o społeczności firmy.
Realizacja etapu I obejmuje
• 3h spotkanie.
• Udział około 30 zaproszonych gości.
• Opiekę dwóch dedykowanych trenerów.
• Grupę 6-10 uczestniczek/uczestników warsztatu TzS.
• Salę na spotkanie.
• Poczęstunek.
• Podziękowanie dla gości w formie….

Etap II. Przygotowanie spektaklu

Na tym etapie angażujemy od 6 do 10 pracowników, którzy podczas warsztatów kreują swoją rolę w spektaklu, pochylając się nad określonymi historiami.

Realizacja etapu II obejmuje:
• 40h warsztatów Teatru ze Społecznością.
• Opiekę dwóch dedykowanych trenerów.
• Grupę 6-10 uczestniczek/uczestników.
• Salę do prób.
• Salę teatralną do realizacji spektaklu wraz z obsługą (oświetlenie, dźwięk),
• Materiały warsztatowe (jakie?),
• Certyfikat dla Uczestników.
• Certyfikat dla firmy „…..”.

Etap III. Organizacja spektaklu

Trzeci etap to realizacja spektaklu dla zaproszonych gości. Aktorzy prezentują spektakl……
Spektakl opracowany przez jedną grupę aktorów może być realizowany kilkukrotnie dla różnej publiczności.

Etap IV. Podsumowanie

• Podsumowanie realizacji – artykuł na stronie Fundacji.
• Wpis informujący o realizacji działań społecznych i edukacyjnych na Fanpage oraz LinkedIn Fundacji.
• Wpis w bazie Certyfikowanych firm na stronie Fundacji.

 

 

PARTNERZY
To top