Teatr ze Społecznością

wspólna historia dla wspólnej przyszłości

Teatr ze Społecznością to teatr skupiony wokół społeczności związanej z firmą, tworzony przez nią i dla niej, zakorzeniony w jej historii i  kulturze. Spektakl tworzony jest przez pracowników i ich bliskich, dotyczy tematów ważnych dla nich, związanych z ich historią lub historią miejsca/środowiska pracy.

Dodatkową wartością Teatru ze Społecznością (TzS) jest to, że tworząc spektakl ze wszystkimi jego – także organizacyjnymi – aspektami, pracownicy poszerzają sieć społeczną, włączają osoby, które także mogą mieć swój udział w powstawaniu całego projektu. Wartością są także nowe relacje międzyludzkie, modelowanie dobrych praktyk, postawy angażowania się, wreszcie utrwalania i nadawania znaczenia historiom związanym z firmą.

Spektakl TzS powstaje w trakcie kilkunastu spotkań warsztatowych grupy zaangażowanych osób, które tworzą go w oparciu o historie zebrane w trakcie WIECZORU OPOWIEŚCI.

Wieczór ten to przestrzeń do dzielenia się historiami o sprawach poruszających społeczność firmy, o osobach czy grupach, które są ważne dla tej społeczności, o osobach, które pracowały bądź pracują tu od dawna i znają historie związane z firmą.

Realizacja Teatru ze Społecznością przyniesie rezultaty, które pomogą w rozwoju firmy, integrowaniu jej pracowników oraz budowaniu zaangażowania.

Efektem realizacji będzie m.in.:

 •       Utożsamianie się pracowników z firmą.
 •       Omówienie obszarów ważnych dla pracowników – tematy społeczne, relacje, wspólny cel. 
 •       Zmiana społeczna wśród pracowników – wzrost świadomości, tolerancji i empatii.
 •       Zdobycie nowych umiejętności i doświadczeń oraz budowanie wspólnej historii.
 •       Poprawa komunikacji w zespole, poczucia przynależności i akceptacji grupy.
 •       Unikalne materiały – zdjęcia, filmy, wypowiedzi.
 •       Realizacja celów CSR – wsparcie Fundacji Kurdybanek.

Teatr ze Społecznością dedykowany jest całej społeczności firmy, w tym pracownikom firmy, osobom zarządzającym, członkom rodzin pracowników, społeczności lokalnej funkcjonującej wokół firmy.

Atuty z udziału:

 • Unikalna formuła edukacji i angażowania.
 • Spektakl stworzony przez społeczność firmy dla społeczności firmy, o społeczności firmy.
 • Duża przestrzeń do dzielenia się swoimi kompetencjami na różnych etapach tworzenia spektaklu: począwszy od tworzenia scenariusza, przez kostiumy, rekwizyty, muzykę, na organizacji spektaklu skończywszy.
 • Scenariusz oparty na historiach i opowieściach pracowników.
 • Odpowiedź na wyzwania w obszarach: zarządzania, integracji, braku zaangażowania, braku tożsamości i poczucia wspólnoty, współpracy międzypokoleniowej.

Realizacja oferty obejmuje: 

 • koordynację zadania
 • działania informacyjno-promocyjne
 • pracę dwóch trenerów
 • pracę reżysera
 • wynajęcie sal (warsztatowej i teatralnej)
 • poczęstunek na Wieczorze Opowieści i po spektaklu

Koszt realizacji oferty:

 • 33 500 zł  – salę warsztatową zapewnia realizator
 • 28 500 zł – salę warsztatową zapewnia firma

Opcje dodatkowe:

 • Nagranie i przekazanie materiału video ze spektaklu: 2 000 zł
 • Organizacja dodatkowego spektaklu: 4 000 zł 

 

 

 

etapy realizacji

Etap I. Wieczór Opowieści – zbieramy historie

Otwarte spotkanie społeczności firmy. Jest ono okazją do podzielenia się wspomnieniami i opowieściami zakorzenionymi w historii firmy. Na bazie tych historii powstanie spektakl o społeczności firmy.

Realizacja etapu I obejmuje:
• 3h spotkanie
• udział około 30 zaproszonych gości
• opiekę dwóch dedykowanych trenerów
• grupę 6 -10 uczestniczek_uczestników warsztatu TzS
• salę na spotkanie
• poczęstunek

Etap II. Przygotowanie spektaklu

Zaangażowanie grupy pracowników, którzy podczas warsztatów kreują swoje role w spektaklu, odwołując się do historii społeczności firmy.

Realizacja etapu II obejmuje:
• 40h warsztatów Teatru ze Społecznością
• opiekę dwóch dedykowanych trenerów
• grupę 6 - 10 uczestniczek_uczestników
• salę warsztatową do prób
• salę teatralną do realizacji spektaklu wraz z obsługą (oświetlenie, dźwięk)
• certyfikat dla uczestniczek_uczestników
• certyfikat dla firmy

Etap III. Organizacja spektaklu

Realizacja spektaklu dla zaproszonych gości ze społeczności firmy.

Realizacja etapu III obejmuje:
• 3h spotkanie (spektakl i spotkanie społeczności)
• opiekę dwóch dedykowanych trenerów
• grupę 6 - 10 uczestniczek_uczestników
• udział zaproszonych gości
• salę teatralną
• poczęstunek

Spektakl opracowany przez jedną grupę aktorów może być realizowany kilkukrotnie dla różnej publiczności.

Etap IV. Podsumowanie

Realizacja podsumowania obejmuje:
• podsumowanie realizacji – artykuł na stronie Fundacji
• wpis informujący o realizacji działań społecznych i edukacyjnych na Fanpage oraz LinkedIn Fundacji
• wpis w bazie Certyfikowanych firm na stronie Fundacji

Bądźmy w kontakcie!

Anna Ćwiklińska
Telefon: +48 791 969 626
Email: anna.cwiklinska@kurdybanek.com

Wioletta Szuba
Telefon: +48 534 324 000
Email: wioletta.szuba@kurdybanek.com

 

Stwórzmy razem firmowy teatr!

 

To top