Fundacja Inicjatyw Twórczych i Społeczno-Edukacyjnych KURDYBANEK powstała w 2016 roku z inicjatywy dwóch osób, Wioletty Szuby i Marii Maruszczyk, które, jako grupa nieformalna, realizowały projekty edukacyjno-społeczne (np. „Jestem, więc działam” – projekt obywatelski; „Otwieracz” – projekt psychoedukacyjny i profilaktyczny) i które miały na celu upowszechnianie metody dramy i Teatru Forum jako narzędzi do prowokowania dyskusji na ważne społecznie tematy.
W 2018 r. do fundacji dołączyła Anna Ćwiklińska, która od tej pory wraz z Wiolettą Szubą są Członkiniami Zarządu (w naszej fundacji nie ma funkcji prezesa). Bliski jest nam taki sposób pracy, gdzie pomysły i decyzje podejmowane są wspólnie przez obie członkinie Fundacji.  

Środowisko Fundacji Kurdybanek skupia edukatorów i edukatorki, trenerów i trenerki, psychologów i psycholożki, osoby z doświadczeniem pracy z grupami w aspekcie edukacyjnym, rozwojowym i pomocowym, z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Inspiracją do działań fundacyjnych jest nasza codzienna praca w różnych instytucjach i organizacjach, z różnymi odbiorcami i odbiorczyniami, która pokazuje nam ich potrzeby. Nasze doświadczenia, obserwacje i analizy motywują nas do tworzenia działań wspierających dla różnych grup społecznych. 

CZŁONKINIE ZARZĄDU FUNDACJI KURDYBANEK TO WIOLETTA SZUBA I ANNA ĆWIKLIŃSKA.

Wioletta Szuba – certyfikowana trenerka dramy, arteterapeutka, pedagożka, ma 17 letnie doświadczenie pedagogiczne jako nauczycielka, instruktorka teatralna i trenerka. Aktualnie stara się o certyfikat superwizora dramy.
Absolwentka:
– filologii polskiej oraz kulturoznawstwa (specjalność: europeistyka) na Uniwersytecie Jagiellońskim;
– Studiów Podyplomowych z Arteterapii Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi;
– Studium Terapii przez Sztukę przy Teatrze Ludowym w Krakowie;
– Szkoły Trenerów Dramy Drama Way w Warszawie;
– Kursu Teatru Forum oraz Kursu Teatru ze Społecznością.
Jest współautorką i realizatorką projektów edukacyjnych wykorzystujących dramę i Teatr Forum, współautorką programu profilaktycznego dla przedszkoli „Z bajką w świat emocji”, właścicielką firmy edukacyjnej „Karimba warsztaty teatralne-arteterapia”. Prowadziła projekty Teatru Forum dla młodzieży w Tarnowie dla Fundacji iKropka. Ma doświadczenie w pracy z grupami młodzieżowymi zarówno w edukacji formalnej (nauczycielka języka polskiego w szkole podstawowej i liceum, nauczycielka edukacji europejskiej, wychowawczyni), jak i pozaformalnej (instruktorka teatralna, trenerka warsztatów dramowych).
Wierzy w skuteczność dramy, w której widzi przede wszystkim możliwość odważnego wypowiedzenia się na ważne dla osoby tematy w bezpiecznych warunkach oraz możliwość autentycznego odczucia perspektywy drugiego człowieka. Wierzy, że to doświadczenie może wpływać na zmiany przekonań i postaw. Zaangażowała się w edukację pozaformalną, bo właśnie ta daje możliwość organizowania i realizowania takich projektów.
W wolnym czasie chodzi po górach (szczególnie po Tatrach, z których czerpie poczucie mocy), jeździ na wielodniowe wyprawy rowerowe (podczas których łapie wolność i radość z obcowania z przyrodą), czyta, rozmawia z córkami i pisze długie listy. 

Anna Ćwiklińska – psycholożka, psychoterapeutka, arteterapeutka i trenerka z ponad 12 letnim doświadczeniem pracy warsztatowej i indywidualnej z różnymi grupami, od przedszkola do seniora.
Absolwentka:
– psychologii i ekonomii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II;
– Studiów Podyplomowych z Arteterapii Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi;
– Szkoły Trenerów w Centrum Szkoleń i Rozwoju Osobistego MERITUM w Katowicach;
– Szkoły Psychoterapii Gestalt w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie (w trakcie certyfikacji);
– oraz szkoleń i kursów rozwijających kompetencje zawodowe, w tym: szkolenia „Metodyka uczenia w działaniu w pracy trenera – Action Learning” (Grupa TROP); szkolenia „Innowacyjne wykorzystanie coachingu do wspierania równowagi praca-rodzina „(Stowarzyszenie PLinEu); szkolenia z „Metody aktywizacji społecznej i zawodowej Pomoc do samopomocy” (Szkoła Kofoeda w Kopenhadze); kursu LABORATORIUM MADALENY – wykorzystanie metodologii Teatru Uciśnionych w pracy nad społeczną opresją kobiet (to gałąź Teatru Forum stworzonego dla kobiet). Jest liderką akcji antydyskryminacyjnej „16 dni przeciwko dyskryminacji ze względu na płeć” 2017.
Aktualnie zawodowo, jako psychoterapeutka, wspiera dzieci i młodzież w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Olkuszu.
Prowadziła projekty Teatru Forum dla młodzieży w Punkcie Aktywności Lokalnej w dzielnicach Krakowa oraz w Tarnowie dla Fundacji iKropka. Współpracowała z firmą „Karimba warsztaty teatralne-arteterapia” przy prowadzeniu warsztatów dramowych “Z bajką w świat emocji” dla dzieci w obszarze emocji, postaw i wartości oraz z firmą Reaktor oferującą szkolenia dla kadry menadżerskiej wykorzystujące metody teatralne, natomiast w Ośrodkach Pomocy Społecznej wspiera klientów oferując pomoc psychologiczną i terapię Gestalt.
Bliska jest jej metoda komunikacji NVC (Porozumienie bez przemocy). Na spotkaniach z klientami chętnie wykorzystuje twórczość artystyczną (sztuki wizualne, działania teatralne, drama). Wierzy, że daje to nową przestrzeń do wyrażania myśli, emocji, poznania, zrozumienia siebie i relacji z innymi. Zaprasza uczestników swoich działań do stawania się w pełni samorealizującymi się osobami.
Prywatnie czas spędza z najbliższymi, w ruchu (rowerowo, na rolkach), z aparatem zatrzymując uciekającą chwilę (tu kilka z nich – ZWYCZAJNE CUDA), w warsztacie stolarskim amatorsko odnawiając meble, w Star Wars’owym świecie swoich czerech mężczyzn (synów i męża:)).


ZESPÓŁ FUNDACJI KURDYBANEK:

Ismena Ładecka – psycholożka i trenerka.
Absolwentka:
– psychologii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego;
– Studium Pedagogicznego przy Politechnice Krakowskiej;
– Studiów Podyplomowych „Porozumienie bez Przemocy wg. M. Rosenberga” na Collegium Civitas w Warszawie;
– oraz kursów i szkoleń rozwijających kompetencje zawodowe, w tym: kurs trenerski Kurs Podstawowych Umiejętności Pracy Metodą Treningu Grupowego” BAZA, szkolenie NVC Porozumienie w konflikcie, Szkołę gier i symulacji, Szkołę twórczego myślenia w Akademii Mistrzów Treningu G.T. Mentor, Kurs Dramy Stosowanej, Stowarzyszenia Praktyków Dramy „STOP KLATKA”.
Pracuje z dziećmi i z młodzieżą jako psycholog szkolny oraz warsztatowo w obszarze psychoedukacji. Prowadzi Szkołę dla Rodziców w Krakowskim Ośrodku Terapii. Współpracuje z firmą „Karimba warsztaty teatralne-arteterapia”. Doświadczenie zdobywała w projektach aktywizujących i rozwijających umiejętności liderskie dla młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym (Herkules – poznaj swoja siłę, Lider dialogu pokonać tremę), na licznych warsztatach profilaktycznych i integracyjnych, a także prowadząc zajęcia w Krakowskiej Akademii Samorządności. Z dziećmi i młodzieżą pracuje od 11 lat, a od 10 prowadzi szkolenia dla nauczycieli: współpracuje z MNODN Kangur, z Małopolskim Centrum Edukacji, z Fundacją Falochron. Ma na koncie ponad 2000h dydaktycznych warsztatów. Pracuję w oparciu o metodę Porozumienia Bez Przemocy, szczególnie ceni dramę stosowaną i gry szkoleniowe.

Ma doświadczenie w tworzeniu projektów Teatru Forum we współpracy z Fundacją Teatru Ludowego w Krakowie.

Magdalena Michnowiczpsycholożka i trenerka z 9-letnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą.
Absolwentka:
– psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim (specjalizacja: psychologia edukacji i rodziny);
– Studium Pedagogicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego;
– Dwuletniego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym;

– Szkoły Trenerów STER;
– oraz szkoleń i kursów rozwijających kompetencje zawodowe, w tym: kursu trenerskiego „ROZVIYAK. Proaktywny trener w organizacji opartej na wiedzy”; kursu Dramy Stosowanej w Stowarzyszeniu STOP – KLATKA; szkolenia certyfikacyjnego Trenera umiejętności społecznych TUSSST; kursu opiekunów – wychowawców w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży; szkolenia z Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne (I stopień); szkolenia „Zaburzenia rozwojowe u dzieci i młodzieży”; szkolenia „Dialog motywujący jako skuteczna metoda pracy z młodymi osobami prowadząca do oczekiwanej zmiany”; szkolenia „Edukacja seksualna i wspieranie rozwoju psychoseksualnego nastolatków i dzieci starszych”.
Pracowała w Ośrodku Twórczej Edukacji KANGUR w Krakowie oraz w Krakowskiej Akademii Samorządności jako trener w programie aktywności społecznej dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Obecnie współpracuje z Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej PARASOL i Fundacją Falochron oraz
z firmą „Karimba warsztaty teatralne-arteterapia”. Aktualnie pracuje nad przygotowaniem merytorycznym dramowych warsztatów dla dzieci o wartościach i o empatii.
Czas wolny lubi spędzać z bliskimi i przemierzając dobrze już znane lub zupełnie nowe ścieżki rowerowe.

Dariusz Janiczak – pedagog specjalny z 12- letnim doświadczeniem.
Absolwent:
– Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie;
– Arteterapii I stopnia w Pracowni Psychoedukacji i Terapii w Bielsku-Białej;
oraz kursów rozwijających kompetencje zawodowe, w tym: pedagogiki cyrku w Carnival-Otwarta Przestrzeń Cyrkowa w Łodzi; kursu charakteryzacji filmowej i teatralnej w Szkole Wizażu i Charakteryzacji FAM Kraków.
Przez kilka lat prowadził zajęcia ze śmiechoterapii w krakowskich szpitalach dziecięcych jako wolontariusz fundacji dr Clown. Był koordynatorem projektu „Plus na start” dla podopiecznych Fundacji Oświatowej w Krakowie. Ma kilkuletnie doświadczenie pracy w agencji reklamowej, w której tworzył scenariusze spotów reklamowych i koordynował pracę na planie filmowym. Pracował również jako aktor szkoleniowy w firmie szkoleniowej Re-Aktor.
Od 9 lat prowadzi w Szkole Specjalnej zajęcia kształtujące kreatywność z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie. Prowadzi warsztaty filmowe dla dzieci i młodzieży w krakowskim kinie Sfinks oraz w Fundacji Znaczenie. Jest twórcą kilku filmów krótkometrażowych wyświetlanych na ogólnopolskich festiwalach filmów amatorskich. Pomysłodawca i koordynator Festiwalu Filmów Osób Niepełnosprawnych FilmON.

Karolina Ligęza – psycholożka, terapeutka, psychodramatystka. Z zamiłowania muzyk i aktorka.
Fascynuje się człowiekiem w każdym wieku – w szczególności dziećmi i młodzieżą. Interesuje ją to, co mają do powiedzenia, ale jeszcze bardziej to, co kryje się za ich słowami i czynami. W swojej pracy łączy pasję do muzyki i teatru z kompetencjami psychologicznymi. Wykorzystuje techniki poznawczo-behawioralne zestawione z psychodramą, muzykoterapią oraz czerpie z podejścia psychodynamicznego i systemowego. U podłoża jej rozumienia człowieka znajduje się psychologia pozytywna, która zamiast skupiać się na zaburzeniach, stawia na rozwój potencjału – talentów, uzdolnień, predyspozycji.

Prowadzi własną działalność gospodarczą jako terapeutka dzieci i młodzieży, psycholog w Środowiskowym Domu Samopomocy, konsultantka do spraw rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Jest wykładowcą na Uniwersytecie Dzieci. Prowadzi warsztaty i szkolenia z zakresu twórczych metod wychowawczych i terapeutycznych. Pracuje jako aktorka w firmie szkoleniowej Re-Aktor, która bazuje na dydaktyce Teatru Forum.
Jest wielokrotną laureatką licznych Ogólnopolskich Festiwali Poezji Śpiewanej i Piosenki Aktorskiej.

Adam Ligęza – pedagog, wychowawca, trener.
Absolwent:
– pedagogiki na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie;
– filozofii i teologii na Uniwersytecie Papieskim w Krakowie;
– oraz kursów i szkoleń, w tym: roczny kurs NVC; terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniach (TSR) – I stopień wraz z modułem dla dzieci „Kids Skills”; szkolenie o tematyce Mindfullness, warsztaty rozwojowe z terapii poprzez ciało metodą Lowena. Aktualnie w trakcie studium psychoterapii integratywnej.
Współpracował m.in. z Uniwersytetem Dzieci (warsztaty kompetencyjne i psychoedukacyjne), Wszechnicą UJ (projekt dla młodzieży „Poławiacze Pereł”), Polskim Wydawnictwem Muzycznym (cykl autorskich warsztatów dla dzieci), Stowarzyszeniem Siemacha (wychowawca/pedagog), Fundacją Oświatową (program „Plus na Start”), Stowarzyszeniem Parafiada (obozy wypoczynkowe dla dzieci i młodzieży polonijnej).
Miłośnik sportów walki, komputerowych RPG oraz jazdy samochodem.

Michał Maciejak – certyfikowany trener dramy, dramaterapeuta.
Absolwent:
– Szkoły Trenerów Dramy Drama Way;
– Kursu Teatru ze Społecznością Drama Way;
– Podyplomowego szkolenia z Dramaterapii. 

Przez dziewięć ostatnich lat współpracował z placówkami wsparcia dziennego, Instytutem Psychologii Mitu, Stowarzyszeniem Epsilon, Centrum Edukacji i Profilaktyki, prowadząc działania profilaktyczne (głównie w temacie zapobiegania dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu).
Aktualnie współpracuje z Fundacją Nowoczesnej Edukacji SPUNK, Małopolskim Centrum Profilaktyki oraz Centrum Rozwiązaniu Problemów Społecznych. Przeprowadził prawie 4000 godzin warsztatów, z czego ponad 2500 dramą jako metodą wiodącą. Pracuje nad rozwojowymi aspektami mitów oraz sposobami ich użycia w dramie. W wolnym czasie jest poetą, aktorem Teatru Forum, szukającym się w górach, książkach i dobrym espresso. 

Paulina Drzał – trenerka, facylitatorka, autorka i organizatorka projektów.
Od 2013 roku związana z programem Erasmus + (ponad 30 zrealizowanych projektów)
. Pracuje głównie z grupami międzykulturowymi (nauczyciele, wolontariusze, pracownicy młodzieżowi).
Absolwentka:
– Szkoły Trenerów Dramy „Drama Way” (2017);
– kursu Teatru ze Społecznością (Drama Way, 2017);
– rocznego studium Porozumienia bez Przemocy (Leance, Kraków, 2018);
– oraz licznych szkoleń krajowych i międzynarodowych z obszaru technik teatralnych i dramowych, w tym: w
arsztatu mistrzowskiego Teatru Forum z Adrianem Jacksonem (Drama Way, Warszawa, 2017); Rainbow of desire: wprowadzenie do Teatru i Terapii Augusto Boala (Centrum Szkoleń i Rozwoju Drama Way, 2017); AUGUSTUS Forum Theatre for Community Development (ANAMUH – Arts for Dialogue, prowadzony przez Roberto Mazziniego, Węgry); Thriving through conflicts: a lab on developing practical skills in conflict transformation and reconcilitation (Leance, prowadzony przez Duka Duchscherera certyfikowanego trenera NVC, 2019); „Tasting Menu – best of non formal education” – train the trainer (IYNF, 2015, Francja)
Od 2018 członek pool of trainers IYNF: http://www.iynf.org/junior-trainers/. Podejście NVC (Porozumienia bez Przemocy) zgłębia na licznych kursach i w życiu prywatnym, starająca się empatycznie wsłuchiwać w historie spotykanych na swojej drodze ludzi. 

Łukasz Teofilak – trener, fayclitator, koordynator projektów.
Od 2012 roku zaangażowany w edukację pozaformalną, początkowo jako uczestnik wymian młodzieży, następnie lider grup młodzieży, organizator wymian młodzieży, szkoleń pracowników młodzieżowych. 
Jako trener/facylitator przepracował ponad 2 000 godzin, głównie z grupami międzynarodowymi, międzykulturowymi i międzyreligijnymi. 
Prezes Fundacji Inkubator Innowacji, w której zajmuje się koordynowaniem projektów Erasmus+. W takim zakresie, wspiera także Fundację Kurdybanek. 
Najważniejsze szkolenia i kursy:
– Szkoła Trenerów Dramy “Drama Way” (Warszawa 2017/18);
– szkolenie dla trenerów „Facilitate learning among cultures” (Gruzja kwiecień 2016);
– szkolenie dla trenerów „inFormal Lab” (Rosja lipiec 2016);
– „Thriving Through Conflicts” (Polska czerwiec 2019);
– „From Knowing to Being” (Austra wrzesień 2019). 

W wolnym czasie, między licznymi podróżami, biega i uczy się jeździć na rolkach.

Katarzyna Pragacz – studentka trzeciego roku psychologii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Aktualnie aktywnie działa na Uniwersytecie Jagiellońskim, m.in. jako członkini Uczelnianej Komisji Dydaktycznej Samorządu Studentów UJ, koordynatorka Sekcji Trenerskiej FLOW Koła Naukowego Studentów Psychologii UJ oraz członkini Rady Wydziału Filozoficznego UJ.
Oprócz aktywnej działalności na uczelni jest realizatorką programu profilaktycznego dla przedszkoli „Z bajką w świat emocji” prowadzonego przez firmę edukacyjną „Karimba warsztaty teatralne-arteterapia” oraz prowadzącą spotkania szkolnego Klubu Inicjatyw Społecznych w ramach projektu „Działam, więc jestem. Obywatelskość dzieci i młodzieży”. Brała udział w projekcie Erasmus + Akcja 1. Mobilność osób pracujących z młodzieżą na zrealizowanie projektu “Action Reaction”. Ukończyła również szkolenie „Drama: słowo, ruch, obraz”, którego przedmiotem była drama jako metoda edukacyjna i rozwojowa do pracy z grupami.

Julia Jeleśniańska – studentka psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.
Od roku współprowadzi warsztaty z wykorzystaniem dramy w firmie „Karimba warsztaty teatralne-arteterapia”. Dodatkowo prowadzi również spotkania szkolnego Klubu Inicjatyw Społecznych w ramach projektu „Działam, więc jestem. Obywatelskość dzieci i młodzieży”. Fascynuje ją wpływ dramy na poznawcze funkcjonowanie dzieci i młodzieży oraz na rozwój kompetencji społecznych i emocjonalnych. Interesuje się zagadnieniami z zakresu psychologii nauczania i wychowania, a także psychoterapią systemową. Przez 5 lat działała w amatorskich grupach teatralnych, co zaowocowało zaangażowaniem się w metodę Teatru Forum, którą uważa za świetne narzędzie skłaniające do refleksji, motywujące do podjęcia działań i poszukiwania kreatywnych rozwiązań problemów, które mogłyby dotyczyć każdego z nas. 


FUNDACJA KURDYBANEK WSPÓŁPRACUJE Z:


FUNDACJA KURDYBANEK WSPIERANA JEST:

Centrum Obywtelskie

 

W kwestiach prawnych i lokalowych przez krakowskie CENTRUM OBYWATELSKIE.

 

W kwestiach wyboru instrumentów relaksacyjnych, terapeutycznych i nietypowych przez internetowy SKLEP PRAPEŁNIA.

FreshMail

W mailingu wspiera nas FreshMail.