Arteterapia i instrumenty intuicyjne

 

 

 

 

 

Twórcza samorealizacja jest fundamentalną właściwością każdego człowieka. To otwieranie się w spontanicznej ekspresji i urzeczywistnianie w twórczej kreacji posiada moc leczniczą. Arteterapia, czyli terapia przez sztukę świadomie i celowo wykorzystuje tę aktywność, by rozwijać, wzmacniać i stymulować samorealizację ludzi, budować adekwatny obraz własnej osoby.

Arteterapia oddziałuje terapeutycznie przy pomocy kreacji artystycznej. Jej celem jest doprowadzenie do zmiany. Cała arteterapia zanurzona jest w nurcie psychologii humanistycznej człowieka i każdą sytuację traktuje holistycznie, co oznacza, że twórczość nie jest czynnością wyabstrahowaną, lecz powiązaną w życiem społecznym. Zabawa, sztuka, terapia są poprzeplatane. Celem jest dążenie do lepszego poznania siebie, do samorozwoju, do samourzeczywistnienia. Fundamentem psychologii humanistycznej jest myśl, że każdy człowiek posiada wewnętrzną siłę do prawidłowego funkcjonowania. Arteterapia pozwala wyzwolić te zasoby. To od tych zasobów zależy jak człowiek radzi sobie ze stresem, porażką, z naciskiem różnych grup społecznych.

Terapia przez teatr – teatr integruje zarówno kształtowanie ekspresji twórczej, wyobraźni, a także wyzwalanie się zasobów potrzebnych do właściwego rozwoju osobowego i społecznego. Otwiera drogę emocjom, otwiera także ciało. Teatr jest najtrudniejszym narzędziem terapeutycznym, ponieważ medium przez jakie się wyraża pacjent/uczestnik, jest właśnie jego ciało. Ideę teatru, który jest wielkim spotkaniem ze sobą, ciągłym poszukiwaniem, otwieraniem się i wyzwalaniem rozwinęli Jacob Moreno i Jerzy Grotowski.

Z ducha teatru zaangażowanego w zmiany (społeczne i polityczne) wyrasta Teatr Augusto Boala. Z jego gier dramowych terapia przez teatr czerpie wielki potencjał, ponieważ zarówno aktorów, jak i widzów czynił Boal aktywnymi twórcami własnego losu (Boal 2014, s. 26). Drama, która aktywizuje umysł, ciało i emocje, jest bardzo ważnym narzędziem w procesie arteterapeutycznym. Poprzez działanie, doświadczenie uczestnik może przećwiczyć się w różnych sytuacjach, zobaczyć siebie w różnych rolach, sprawdzić swoje reakcje, czy nauczyć się celowo wzbudzać pewne emocje. Drama ma zdolność wywoływania zmian, dlatego jest pomocna w arteterapii.

 

twórcze samopoczucie

uczestnik w trakcie kreacji zanurza się w swojej wyobraźni. To stan radosnego uniesienia, twórczego napięcia i swobody kreacji

 

twórczość jako zabawa

podchodzenie do sztuki w sposób nieświadomy, bez znajomości zasad i technik tworzenia, bez interesowania się wartością wytworu, gdzie proces tworzenia jest przyjemnością i wyrażaniem siebie, to fundamenty arteterapii

wyrażanie siebie

istotne i najważniejsze jest tylko realizowanie siebie w procesie twórczym

Terapeutyczna moc sztuki

uzdrawiająca moc sztuki dostrzegana była od wieków. Z jednej strony może przynieść ukojenie, uwolnić od napięć, z drugiej – pobudzać i inspirować

Wgląd

kontakt ze sztuką uruchamia w uczestniku uczucia, stłumione stany emocjonalne, które były dotąd nieświadome. Dzięki temu człowiek uzyskuje lepszy wgląd w siebie

Kreacja

kreatywność spełnia ważną rolę: otwiera i pobudza zdrowe zasoby „ja”, wzbudza motywację do działania

Zmiana

praca w obszarze sztuki powoduje zmiany – daje poczucie sprawstwa i swojej wyjątkowości

Instrumenty intuicyjne

Podczas warsztatów używamy instrumentów, z których można korzystać w sposób intuicyjny

Są to: bęben szamański, kij deszczowy, kubek burzowy, kalimba, hang drumy, cajony.

Instrumenty wspierają

– efektywność uczestnictwa w warsztatach dzięki uruchomieniu pozawerbalnej komunikacji i wielozmysłowego poznania

– tworzenie pełniejszej atmosfery spotkania, skupiając zainteresowanie uczestników także na innych środkach wyrazu, uwrażliwiają i ułatwiają wchodzenie w role

– działanie twórcze, przeżywanie i uwewnętrznianie własnej tożsamości

– wyciszenie się i odprężenie, inne pobudzanie i wzmacnianie

W tym znaczeniu mają charakter relaksacyjny i arteterapeutyczny.

 

 

 

 

Projekty

AKCJA INTEGRACJA – PAL „Na Olszy”

wrzesień – październik 2022 r.

Integracja i wzmocnienie dzieci różnych narodowości (szczególnie dzieci migranckie i uchodźcze narodowości ukraińskiej).

zobacz

Akcja integracja

kwiecień – czerwiec 2022 r.

Cykl warsztatów mających na celu integrowanie i wzmacnianie grup wielonarodowościowych (zwłaszcza takich, w których obecne są dzieci migranckie i uchodźcze z Ukrainy), redukowanie napięcia oraz rozwijanie strategii radzenia sobie z emocjami.

zobacz

Palec pod budkę…, czyli bajki inspirowane kulturą Małopolski

Grudzień 2020 r. – kwiecień 2021 r.

Bajki o charakterze kulturowym (opowiadają o architekturze Krakowa) i psychoedukacyjnym (poruszają zagadnienia związane z emocjami oraz sposoby radzenia sobie z nimi).

zobacz

Działam, więc jestem. Obywatelskość dzieci i młodzieży

sierpień 2019 r. – grudzień 2020 r.

Rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich dzieci i młodzieży.
Spektakl „Przegryw” dotyczy problemu wykluczenia i przemocy rówieśniczej.

zobacz

PALEC POD BUDKĘ…, CZYLI BAJKI INSPIROWANE KULTURĄ POLSKI

maj – listopad 2021 r.

Projekt stanowi katalog dedykowanych dzieciom, nauczycielom oraz rodzicom bajek edukacyjnych zakorzenionych w kulturze różnych regionów Polski. Bajki te mają także charakter psychoedukacyjny, a dodatkiem do nich są materiały edukacyjne oraz videoblogi zapraszające do wspólnej zabawy.

zobacz
To top