Ruszamy z nowym projektem pod hasłem ,,Teatr ze Społecznością: od integracji do wspólnoty”!

Ruszamy z nowym projektem

pod hasłem ,,Teatr ze Społecznością: od integracji do wspólnoty”!

Celem naszych działań jest zapewnienie aktywizacji społecznej, adaptacji i integracji, wsparcia oraz poprawy sytuacji osób pochodzenia ukraińskiego poprzez zaangażowanie się w proces twórczo-rozwojowy, jakim jest uczestniczenie w warsztatach Teatru ze Społecznością, Wieczorze Opowieści oraz przygotowanie finalnego efektu – spektaklu prezentowanego przed publicznością i angażującego ją do wspólnej rozmowy na tematy wspólnotowe i tożsamościowe.

Działania tego rodzaju mają potencjał więziotwórczy i przekładają się na tworzenie i scalanie wspólnoty. Ponadto, celem naszego projektu jest również wzmocnienie kompetencji społecznych związanych z funkcjonowaniem w polskim społeczeństwie, budowanie społeczności, w tym integracji dwukierunkowej. Jest to możliwe poprzez wykorzystanie metody Teatru ze Społecznością oraz dramy, a także pracę z uczestnikami i uczestniczkami zarówno pochodzenia ukraińskiego jak i polskiego (w obecności tłumaczki języka ukraińskiego i rosyjskiego).

W projekcie udział biorą dwie grupy warsztatowe – grupa młodzieżowa, oraz grupa dorosłych i seniorów.
W związku z tym, celem projektu jest także wzmacnianie więzi międzypokoleniowych między seniorami i młodzieżą, wymiana doświadczeń, poznanie różnych perspektyw i wzajemne inspirowanie się (na Wieczór Opowieści i Spektakl młodzieży zaproszeni zostaną seniorzy, na Wieczór Opowieści i Spektakl seniorów zaproszona zostanie młodzież).

Spotkania grupy młodzieżowej odbywają się w środy w Siedzibie Programu Aktywności Lokalnej ,,Na Olszy” – prowadzą je Wioletta Szuba i Katarzyna Rynkowska.
Spotkania grupy osób dorosłych i seniorów mają miejsce w piątki w Siedzibie Programu Aktywności Lokalnej ,,Na Olszy” – prowadzą je Wioletta Szuba i Anna Ćwiklińska.

Spektakle obu grup odbędą się w czerwcu.

Warsztaty dla obu grup odbywać się będą w siedzibie Programu Aktywności Lokalnej „Na Olszy”
przy ul. Brogi 26 w Krakowie.
Już w najbliższą środę 22.03.2023r. o godz. 17.00 ruszają warsztaty dla młodzieży
Pierwsze spotkanie dla dorosłych i seniorów odbędzie się 24.03.23r. godz. 9:00-12:00.

 

 

Partner projektu: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Zadanie publiczne realizowane w ramach projektu grantowego „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy. Wsparcie grantowe EFS dla NGO i JST – integracja społeczna, rynek pracy, edukacja i zdrowie” finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Działanie 15.1 REACT-EU dla sprostania wyzwaniom migracyjnym – wsparcie grantowe dla NGO oraz JST.

 

 

 

To top