„Zmiana społeczna zaczyna się od pojedynczego człowieka”. Augusto Boal

Wspólny, projektowy czas dobiega końca. Po kilku dniach pracy warsztatowej w ramach projektu  „Let’s talk, how we talk about Gender” liderzy młodzieżowi z dziewięciu państw UE i państw partnerskich zabiorą ze sobą wspólne doświadczenia związane z Teatrem Forum, jako metodą wspierającą prowadzenie dialogu na tematy istotne społecznie.

Realizując ten projekt, zgodnie z misją naszej Fundacji stworzyliśmy przestrzeń do dialogu w duchu demokratycznym, z poszanowaniem zdania każdej osoby. W celach edukacyjnych wykorzystaliśmy metodę Teatru Forum, która sprzyja rozmowie i daje możliwość oglądu różnych punktów widzenia, pozwala zrozumieć różne motywacje i konteksty.

Misją naszej Fundacji jest edukacja do dialogu w duchu demokratycznym, z poszanowaniem zdania każdej osoby. Uczymy metod, które dają możliwość wypowiedzenia się na tematy ważne społecznie w taki sposób, by dać możliwość oglądu różnych punktów widzenia, zrozumieć różne motywacje i konteksty.

Taką metodą jest Teatr Forum. Umożliwia prowadzenie dialogu, spojrzenie na sytuację z wielu perspektyw, uwrażliwia na różne punty widzenia.

Podczas projektu posłużyliśmy się tą metodą do tematu Gender, który w literaturze socjologicznej jest opisywany jako kulturowy kontekst płci. Dzięki obecności liderów młodzieżowych z różnych środowisk i kultur mieliśmy możliwość przyjrzeć się i porównać, jak ten konstrukt funkcjonuje w różnych społeczeństwach, w jakich aspektach może ograniczać funkcjonowanie dziewczyn i chłopców, kobiet i mężczyzn i wreszcie, jak rozmawiać o tym i jak działać, by kultura i społeczeństwo nie ograniczały naturalnych zasobów osobowych obu płci. Uczestnicy i uczestniczki projektu stworzyli spektakle, które stały się pretekstem do debaty na temat tego, że chłopcy i mężczyźni mogą pozwolić sobie na bycie opiekuńczymi i wrażliwymi, a dziewczyny i kobiety – na realizowanie się w czynnościach, które dają poczucie sprawstwa, satysfakcji i uznania.

Podczas ośmiodniowego szkolenia uczyliśmy się zauważania mikroświatów każdego człowieka i wzmacniania go tak, by mógł w pełni się realizować. A pełnia to pierwiastek żeński i męski, który jest w każdym człowieku.

I po raz kolejny zobaczyliśmy, jak Teatr Forum uczy dialogu i poszanowania drugiego człowieka z całym jego wewnętrznym i społecznym światem.

 

Projekt finansowany ze środków: 

 

To top