Zmiana już się zaczyna…

Projekt Zmiana zaczyna się od pojedynczego człowieka ruszył. Swoim działaniem obejmuje osoby pracujące w środowiskach dzieci i młodzieży różnych narodowości i dotyka zjawiska integracji tych środowisk.

 

W projekcie, w okresie 15 miesięcy, począwszy od lutego 2022 roku, 14 edukatorów z Małopolski zostanie przygotowanych do pracy w obszarze integracji młodzieży różnych narodowości i przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na pochodzenie, poprzez poszerzenie ich wiedzy w tej dziedzinie, jak i dostarczenie nowego narzędzie, jakim jest Teatr Forum. Następnie edukatorzy rozpoczną pracę z młodzież, dzięki czemu zdobędzie ona umiejętności z zakresu rozpoznawania i reagowania na dyskryminację ze względu na pochodzenie.

Więcej informacji: projekt Zmiana zaczyna się od pojedynczego człowieka.

Projekt realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG przez Fundację Inicjatyw Twórczych i Społeczno-Edukacyjnych KURDYBANEK w partnerstwie z Fundacją Zustricz oraz Miastem Kraków.

To top