Wolontariusze i wolontariuszki zapraszamy do współpracy

Fundacja KURDYBANEK poszukuje wolontariuszy i wolontariuszki do projektu w krakowskich szkołach podstawowych.

Działam, więc jestem!

Projekt „Działam, więc jestem”, na który nasza organizacja otrzymała dofinansowanie z Narodowego Instytutu Wolności jest realizowany w dwóch krakowskich szkołach podstawowych od września 2019 do czerwca 2020 roku.

Dotyczy on edukacji obywatelskiej, a jego celem będzie zwiększanie świadomości obywatelskiej uczennic i uczniów poprzez regularne warsztaty dla każdej klasy (w godzinach 8 – 14, z dramą jako metodą wiodącą) oraz działania dodatkowe, takie jak warsztaty Teatru Forum (popołudniami), warsztaty Teatru ze Społecznością (popołudniami).  

W ramach projektu „Działam, więc jestem” zapraszamy wolontariuszki i wolontariuszy do udziału w kilku działaniach:
– w cyklu 7 warsztatów dramowych „Działam, więc jestem” rozwijających u uczniów kompetencje obywatelskie i społeczne. Wymagana dyspozycyjność w godz. 8-14, min. 1 stały dzień w miesiącu od października 2019 do maja 2020 (wtorek lub czwartek);
– w warsztatach i spektaklu Teatru Forum. Wymagana dyspozycyjność popołudniami 3-4 godziny raz w tygodniu w okresie listopad 2019 – luty 2020 (dokładne terminy będą ustalane później);
– w warsztatach i spektaklu Teatru ze Społecznością, w tym Wieczorze Opowieści. Wymagana dyspozycyjność popołudniami 3-5 godziny dwa-trzy razy w miesiącu w okresie grudzień 2019 – marzec 2020 (dokładne terminy będą ustalane później).

Oferujemy:
–        możliwość zdobycia doświadczenia pracy warsztatowej z grupą metodami dramowymi i teatralnymi (w tym: z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi);
–        możliwość zdobycia wiedzy i kompetencji z dramy poprzez udział w warsztatach dla trenerów prowadzących cykl warsztatów „Działam, więc jestem” (7 września br.) i/lub w szkoleniu z dramy (październik/listopad br.);
–        możliwość nawiązania stałej współpracy z Fundacją (np. przy innych działaniach i projektach przygotowywanych i realizowanych przez Fundację).

Do obowiązków wolontariuszek i wolontariuszy będzie należeć wspieranie pracy trenerów i trenerek podczas warsztatów, np. wspieranie pracy w mniejszych grupach, pomocy w prezentowaniu poszczególnych ćwiczeń, robienie zdjęć, obserwowanie grupy i dzielenie się swoimi uwagami.

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o informację:
–        czy mają doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą lub dorosłymi (np. w harcerstwie, wolontariacie),
–        czy znają metodę dramy i/lub Teatr Zaangażowany Społecznie,
–        jaką mają gotowość do współpracy z naszą Fundacją i w jakim zakresie (czy w poszczególnych działaniach – jakich? czy całym projekcie?).

 Informację i pytania prosimy przesyłać na adres: kontakt@kurdybanek.com do 30 września 2019r.

Z pozdrowieniami,
Fundacja Inicjatyw Twórczych i Społeczno-Edukacyjnych KURDYBANEK

To top