Wieczór Opowieści w ramach Teatru ze Społecznością w PAL ,,Na Olszy”

6 października w siedzibie Program Aktywności Lokalnej ,,Na Olszy” miał miejsce Wieczór Opowieści w ramach działań wokół Teatru ze Społecznością.

 

Było to otwarte spotkanie z mieszkańcami i mieszkankami Krakowa, które stanowiło okazję do dzielenia się wspomnieniami i opowieściami, historiami o sprawach poruszających mieszkańców, o osobach czy grupach, które są ważne dla społeczności. Wyjątkowego klimatu nadawała jesienna aura, zapach herbaty, złoto liści, czerwień jabłek oraz ciepłe płomienie świeczek

Uczestnicy wieczoru chętnie dzielili się cząstkami swojego doświadczenia bez względu  na to, jak zróżnicowaną pod względem wieku byli grupą. Międzypokoleniowy wymiar spotkania pozwolił na skonfrontowanie się z różnymi punktami widzenia, różnymi perspektywami i sposobami odbierania świata. Bez wątpienia to wielka wartość! Oprócz tego wydarzenie miała również charakter międzykulturowy. Wybrzmiały historie zarówno w języku polskim, jak i ukraińskim. Dziękujemy serdecznie Kristinie Metelskiej za pełne uważności i czułość i tłumaczenie, dzięki któremu osoby pochodzenia ukraińskiego mogły czuć się swobodnie.

Zasłyszane i spisane opowieści staną się tworzywem spektaklu, który przygotuje młodzież w ramach cyklu warsztatów. Spektakl zaś odbędzie się 17 grudnia 2022 roku w Centrum Młodzieży im. H. Jordana w Krakowie.

Zadanie publiczne ,,Kraków bez granic” finansowane jest ze środków UNICEF we współpracy z Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie.

 

To top