Warsztaty Teatru Forum w Krakowie

Szukamy osób zainteresowanych stworzeniem spektaklu w formule Teatru Forum w temacie wpływu komunizmu na życie jednostki w czasach PRL, realizowanym w dniach 20 – 25 września 2021 r. w Krakowie.

Formuła Teatru Forum zakłada pracę nad spektaklem podczas 5 dni warsztatów dramowych, a następnie spektakl i debatę na temat demokracji i praw obywatelskich.

Warsztaty i spektakl są częścią międzynarodowego projektu „The Price of Freedom and Democracy” finansowanego przez program Europa dla Obywateli.

Teatr Forum to metoda dramowa, wywodząca się z Teatru Uciśnionych brazylijskiego reżysera Augusto Boala. Kluczowe wartości tej metody opierają się na demokratyczności całego procesu teatralno-dramowego, w którym widzo-aktorzy biorą udział w „grze”, stając się aktywnymi twórcami własnego losu, zdolnymi zakwestionować zastany porządek i działać na rzecz zmian. Te wartości chcemy wcielać w życie, edukując młodych ludzi w kierunku większej świadomości społecznej.

Teatr Forum jest z jednej strony działaniem, które wzmacnia grupy dyskryminowane, poprzez wspólne odczucie niesprawiedliwości i niezgody na nią, a z drugiej poprzez odgrywanie improwizowanych sytuacji opresyjnych staje się swoistą próbą generalną do zmiany społecznej.

Uczestnicy i uczestniczki warsztatów podczas 6 dni przygotują spektakl Teatru Forum, który zostanie wystawiony dla lokalnej społeczności Krakowa w dniu 25 września o godzinie 18:00.

Naszym założeniem jest to, że nie trzeba być aktorem/aktorką, by tworzyć teatr.

Warsztaty odbędą się w Centrum Młodzieży im. dr.Henryka Jordana przy ulicy Krupniczej 38 [20 – 24 września w godz. 8-16;  25 września (próby i spektakl) w godz. 10 – 20].

Warsztaty prowadzą:

Wioletta Szuba – certyfikowana trenerka dramy, arteterapeutka, pedagożka, właścicielka firmy edukacyjnej Karimba Teatr Drama Arteterapia, założycielka i Członkini Zarządu Fundacji Inicjatyw Twórczych i Społeczno-Edukacyjnych Kurdybanek, w której tworzy i realizuje projekty społeczne wykorzystujące dramę i Teatr zaangażowany społecznie: lokalne, ogólnopolskie i międzynarodowe w tematyce przeciwdziałania dyskryminacji, wykluczeniu społecznemu, na rzecz osób z niepełnosprawnościami, na rzecz społeczeństwa obywatelskiego. Więcej informacji: https://www.kurdybanek.com/o-nas/

Michał Maciejak – wykładowca akademicki, pedagog, certyfikowany arteterapeuta w zakresie dramaterapii, Dramterapeuta w trakcie certyfikacji, superwizor i trener dramy oraz autor i realizator programów profilaktycznych. Ponad piętnaście lat pomaga swoim klientom tworząc i realizując autorskie programy warsztatów i szkoleń. Posiada doświadczenie w prowadzeniu grup warsztatowych  i szkoleniowych liczące ponad 7500 godzin. Współpracował z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, ONZ, Caritas, Centralnym Domem Technologii, NGO, Liderami i Liderkami NGOsów przeciwdziałających przemocy z całej Europy w ramach projektu ERASMUS+, Firmami, Wydawnictwami, Uczelniami, Szkołami na terenie całej Polski, Samorządami, Kuratorami. Więcej informacji: https://www.michalmaciejak.com

Prosimy o zgłoszenia poprzez formularz: https://form.jotform.com/212323527158351 

Warsztaty spektaklu Teatru Forum realizowane są przez Fundację Inkubator Innowacji we współpracy z Fundacją Kurdybanek (https://www.kurdybanek.com/) ramach projektu: „The Price of Freedom and Democracy” finansowanego przez program Europa dla Obywateli.

To top