Teatr ze Społecznością w Szkole Podstawowej Nr 7 w Krakowie

„Ani ludzkie istnienie, ani wolność osobista jednostki nie przetrwają zbyt długo poza współzależnymi i nakładającymi się na siebie społecznościami, do których wszyscy należymy. Z drugiej strony żadna społeczność nie przetrwa zbyt długo, jeśli jej członkowie nie poświęcą części swojej uwagi, energii i zasobów na rzecz wspólnych        projektów”.
                                                                                                                         Amitai Etzioni *

Czy teatr mogą tworzyć tylko ludzie teatru?
Czy musi być reżyser, aktorzy, scena, by zaistniało wydarzenie teatralne?

Intuicyjnie wiemy, że: nie. Teatr mogą tworzyć wszyscy – mamy teatry szkolne, amatorskie, teatry improwizacji i wiele innych inicjatyw, które pozwalają ich uczestnikom i uczestniczkom wyrażać siebie, swoje potrzeby, wartości, zdanie kanałem teatralnym, czerpiąc ze swojego naturalnego zasobu – umiejętności wchodzenia w rolę.

Takim teatrem jest też Teatr ze Społecznością skupiony wokół społeczności związanej z konkretnym miejscem, tworzony przez nią i dla niej, zakorzeniony w jej historii i kulturze.  Spektakl powstaje w procesie artystycznym tworzonym przez społeczność dla społeczności i dotyczy tematów ważnych dla społeczności, związanych
z historią tego miejsca lub z kwestiami ważnymi dla tego miejsca.

Koncepcję Teatru ze Społecznością stworzyła i rozwinęła brytyjska aktorka i reżyserka, Patricia Ann Jellicoe, która realizowała wydarzenia teatralne w małych społecznościach
i które opierały się na historii tych miejsc, a tworzone były przez jej mieszkańców.
Miało to ogromny wydźwięk dla całej społeczności, gdyż było osadzone w jej potrzebach, wartościach i opowieściach, które w niej funkcjonowały. Jednocześnie kształtowało aktywny udział w społeczności, angażowania się w jej sprawy, życia jej tematami. Istotna wartość dla społeczeństwa obywatelskiego.
W Anglii Teatr ze Społecznością jest dość powszechną praktyką interwencji społecznej, służącą scalaniu czy budowaniu społeczności, co jest istotne w czasach, kiedy nieustannie zmienia się tkanka społeczna w wielu miejscach na świecie.

W Polsce ideę i praktykę Teatru ze Społecznością upowszechnia Fundacja Drama Way, która czerpiąc z brytyjskiej tradycji, zapraszając do współpracy Johna Sommersa, brytyjskiego kontynuatora myśli P.A. Jellicoe, zrealizowała liczne spektakle Teatru ze Społecznością, m. in. w Supraślu czy Pilźnie.

W Krakowie idee te chce rozpowszechniać Fundacja Kurdybanek, która realizuje w partnerskie ze Szkołą Podstawową Nr 7 im. Wojska Polskiego, projekt „Działam, więc jestem. Obywatelskość dzieci i młodzieży”. Celem tego projektu jest kreowanie działań umożliwiających rozwój kompetencji społecznych. Do jednego z tych działań – Teatru ze Społecznością – chcemy zaprosić właśnie mieszkańców i bywalców dzielnicy.

Jak powstaje Teatr ze Społecznością?
Zaczyna się od spotkania grupy osób związanych z jakimś miejscem (np. dzielnicą, wsią, osiedlem). To mogą być osoby, które mieszkają tu od zawsze, które dopiero co się przeprowadziły, które pracują w tej okolicy, w jakiś sposób znają to miejsce i jest im bliskie.
To osoby, które mają osobisty i zaangażowany stosunek do miejsca, w którym żyją, interesują się problemami i kwestiami tego miejsca, to osoby, które niekoniecznie są zainteresowane teatrem, ale chcą robić coś wspólnie z innymi.
Teatr ze Społecznością jest tworzony od początku do końca przez tzw. zwykłych ludzi, którzy włączają się w cały proces twórczy, począwszy od pisania scenariusza, przez kostiumy, rekwizyty, muzykę, na organizacji spektaklu skończywszy.
Spotkanie takie inicjuje osoba, która niekoniecznie zna miejsce i daną społeczność, ale która będzie facylitować cały proces tego projektu.
Spotkanie odbywa się wokół rozmowy o sprawach poruszających społeczność, o osobach czy grupach, które są ważne dla społeczności, o osobach, które mieszkają tu od dawna
i znają historie związane z tym miejscem. Ogromną wartością takiego projektu jest spotkanie takich właśnie osób, które przechowują cenne historie. Osoby te, szczególnie blisko związane z tym miejscem, chcemy zaprosić na WIECZÓR OPOWIEŚCI, podczas którego podzielą się one swoimi historiami. Staną się one kanwą scenariusza opracowanego przez uczestników i uczestniczki Teatru ze Społecznością.
Kolejnym krokiem jest przygotowanie spektaklu, który przedstawiony zostanie społeczności lokalnej. To jednocześnie zwieńczenie projektu i radość wspólnego przeżywania historii pokazanych na scenie.

Co jest celem Teatru ze Społecznością?
Celem takiego działania jest scalanie wspólnoty, tworzenie przestrzeni do rozmowy na ważne dla niej pytania oraz kształtowanie modelu aktywnego uczestnictwa w kulturze.

Fundacja Inicjatyw Twórczych i Społeczno-Edukacyjnych Kurdybanek zaprasza mieszkańców i mieszkanki dzielnicy, osoby związane ze szkołą, rodziców dzieci z tej szkoły, znajomych z sąsiedztwa, nauczycieli i nauczycielki z SP Nr 7, do stworzenia wspólnego projektu, jakim jest Teatr ze Społecznością.


Jeśli interesuje Was idea wspólnotowości, macie chęć tworzenia czegoś razem, zapraszamy na cykl warsztatów, których efektem będzie spektakl Teatru ze Społecznością.

KIEDY?
Pierwsze spotkanie TzS w SP7 18.11.2019 o godz. 16 30.
Cały cykl warsztatów TzS to 9 spotkań około 4 godz. w okresie listopad 2019 – luty 2020.
Wieczór Opowieści w SP7 02.12.2019 o godz. 18.

GDZIE?
Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Wojska Polskiego w Krakowie

Osoby zainteresowane udziałem w wieczorze opowieści i/lub warsztatach teatru ze społecznością proszone są o zgłoszenie swojej gotowości na adres e-mail: kontakt@kurdybanek.com.

* Amitai Etzioni – amerykański socjolog, propagator komunitaryzmu – nurtu we współczesnej filozofii polityki podkreślającego wartość wspólnot w społecznym życiu człowieka.

To top