Teatr Forum jako zaplanowana interwencja

Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego o Teatrze Forum oraz jego interaktywności. Spektakle Forum to żywe, dyskusyjne wydarzenia, których główną cechą jest zatarcie granicy między widzem i aktorem oraz oddanie głosu im wszystkim.

 

W naszej fundacji pracujemy z grupami właśnie w metodologii Teatru Zaangażowanego Społecznie. W filmie tym chcemy podzielić się naszym doświadczeniem i wiedzą o teatrze jako zaplanowanej interwencji.

Zapraszamy do zobaczenia materiału filmowego:

Augusto Boal mówił o interwencjach tak:

 „W teatrze Forum (…) postać poddaje się, a ja zostaję wezwany, aby jej pomóc, aby wskazać jej możliwości skorygowania działania. I działając w ten sposób w obrębie fikcji spektaklu, przygotowuję się do takiego działania w rzeczywistości (…).

Oswajam się z przeciwnościami, które spotkam później (…).

I jeśli uda mi się przezwyciężyć te wszystkie problemy w Teatrze Forum, będę miał większe kompetencje do przezwyciężenia ich w rzeczywistości, kiedy się pojawią. Teatr Forum nie tworzy katharsis: tworzy stymulator dla naszego pragnienia, aby zmieniać świat”.

Interwencje są zatem istotą spektaklu Teatru Forum, widz staje się jego aktywnym uczestnikiem, a teatr staje się narzędziem wywierania wpływu na rzeczywistość, na środowisko widzów, którzy dyskutują ważne dla nich kwestie społeczne i przekształcają je tym samym w nowe opowieści.

 

Materiał powstał w ramach projektu “Zmiana zaczyna się od pojedynczego człowieka” zrealizowanego przez Fundację Inicjatyw Twórczych i Społeczno-Edukacyjnych Kurdybanek w partnerstwie z Miastem Kraków, Fundacją Zustricz oraz Instytutem Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Projekt realizowany z dotacji Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

 

To top