Szkolenie „Teatr Forum w temacie integracji”

Wyruszyliśmy z uczestniczkami i uczestnikami projektu Zmiana zaczyna się od pojedynczego człowieka we wspólną podróż.

Podróż, na której czeka nas kilka przystanków: Teatr Forum, integracja, wrażliwość kulturowa, adaptacja młodzieży różnej narodowości, przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na pochodzenie, temat opresji, poszukanie historii, budowanie postaci, tworzenie scen spektaklu, ćwiczenie interwencji i spotkanie z widzami.

Pierwszy przystanek 26-27 lutego 2022r. był przestrzenią na:
– integrację uczestniczek i uczestników szkolenia oraz budowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa;
– pracę metodą dramy jako wprowadzenie do Teatru Forum;
– zgłębianie tematu szoku kulturowy i procesów adaptacyjnych młodzieży ukraińskiej oraz ich sytuacji w szkołach – aspekt psychologiczny, przejawy dyskryminacji;
– poznanie podstawowych kwesti związanych z migracjami, etnocentryzmem oraz zagadnieniami wrażliwości kulturowej, przełamywania barier kulturowych, wspierania młodzieży w procesach adaptacyjnych i integracyjnych.

Dziękujemy edukatorkom i edukatorom za zaangażowanie, otwartość i dużą uważność na siebie nawzajem i tematy szkolenia.

Dziękujemy także Aleksandrze Zapolskiej z Klub Ukraiński w Krakowie – Fundacja Zustricz oraz Joanna Grzymała-Moszczyńska z Instytut Psychologii UJ za wsparcie merytoryczne i dzielenie się swoimi doświadczeniami.

Podziękowania również dla trenerek Teatru ForumWioletta Szuba i Anna Ćwiklińska.

Przed nami długa, ale pasjonująca podróż. Już nie możemy doczekać się kolejnego jej etapu… Stacja końcowa – spektakl Teatru Forum w temacie integracji młodzieży różnej narodowości.

👋Do zobaczenia na następnym zjeździe‼️

Projekt realizowany jest z dotacji programu Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Partnerzy: Klub Ukraiński w Krakowie – Fundacja Zustricz, Instytut Psychologii UJ oraz OtwartyKraków, Kraków PL.

To top