SPEKTAKL TEATRU FORUM PT. ,,Nie! Śmieszny Żart”

Za nami kolejny spektakl Teatru Forum w ramach działań lokalnych naszych Edukatorów w projekcie ,,Zmiana zaczyna się od pojedynczego człowieka”!

Cudownie było obserwować, jak 22 lutego br. młodzież i cała społeczność Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Krakowie uczestniczy w sesji Forum (prezentacji spektaklu pt. ,,Nie! Śmieszny Żart” i debacie).

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Serdecznie gratulujemy naszym Edukatorkom, Natalii Shymborskiej i Oksanie Buczyńskiej, które prowadziły warsztaty z młodzieżą, podczas których powstał spektakl ,,Nie! Śmieszny Żart”. Dziękujemy Wam za trud i zaangażowanie, za czuwanie nad całością oraz za zorganizowanie debaty Forum w murach szkoły.

Wielkie brawa należą się także młodzieży – Alinie, Szymonowi, Maksymowi, Aleksowi i Alinie – którzy brali udział w warsztatach oraz pracowali nad efektem finalnym, czyli spektaklem. Tak wiele godzin pracy za Wami, wiele ważnych, cennych momentów, wiele rozmów, spotkań, ćwiczeń, omówień. Dokonaliście wspaniałych rzeczy!

Cieszymy się, że młodzież mogła zaprezentować spektakl w szkole, w miejscu im bliskim i dla nich ważnym. Co więcej, umożliwiło to podjęcie tematu opresji i wykluczenia na forum grupy rówieśniczej.
Bardzo dziękujemy wspaniałym widzo-aktorkom, które z odwagą wychodziły na scenę, by wziąć udział w interwencjach. Jesteśmy poruszeni, że zechciałyście wcielić się w protagonistkę, by poszukać nowych rozwiązać i ścieżek działania oraz, że wyraziłyście sprzeciw wobec zachowaniom przemocowym.
Podziękowania kierujemy do Dyrekcji oraz Grona Pedagogicznego Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Krakowie za wsparcie procesu organizacji i realizacji spektaklu Teatru Forum przygotowanego przez Edukatorki i młodzież.
Projekt realizowany z dotacji Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.
To top