Projekt “Działam, więc jestem” w ramach Funduszu Inicjatyw Społecznych 2019

Jesteśmy szczęśliwi i dumni mogąc poinformować Państwa o otrzymaniu dofinansowania naszego projektu „Działam, więc jestem” z Funduszu Inicjatyw Społecznych 2019 (lista rankingowa).

Celem projektu “Działam, więc jestem” jest zwiększenie kompetencji społecznych i obywatelskich uczniów SP Nr 7 i SP Nr 51 w Krakowie w roku szkolnym 2019/2020 i w wakacje 2020 r. oraz przygotowanie ich do trwałego podejmowania aktywności na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej.

Cel ten chcemy zrealizować przez:
1. Warsztaty kompetencji społecznych i obywatelskich dla uczniów;
2. Klub Inicjatyw Społecznych i przygotowanie szkolnych liderów do podejmowania aktywności;
3. Teatr Zaangażowany Społecznie jako kompleksową i wielowymiarową metodę edukacyjną i
artystyczną, angażującą całą społeczność skupioną wokół szkół, budującą wspólnotę lokalną, uczącą
debaty i współdziałania, (Teatr Forum, Teatr ze Społecznością);
4. Warsztaty filmowe uczące patrzenia na społeczność lokalną okiem kamery;
5. Miniprojekty angażujące klasy do przyglądania się rzeczywistości, analizowania jej potrzeb i
odpowiadania na nie przez konkretne działania;
6. Warsztaty dla rodziców i nauczycieli motywujące do wspierania podopiecznych do aktywności na rzecz społeczności lokalnej;
7. Letnią Akademię Obywatelskości opartą na idei aktywności lokalnej.

Wspólnym mianownikiem tych połączonych działań będzie kształcenie współdziałania, bycia uważanym na potrzeby społeczności, reagowania i podejmowania inicjatyw, pokazywanie wartości angażowania się w życie społeczne. Beneficjenci projektu (ok. 500 uczniów, ok. 60 nauczycieli, rodzice, społeczność lokalna) dzięki nabytym w projekcie kompetencjom będą lepiej współdziałać w grupie, będą uważniejsi na potrzeby rówieśników i środowiska społecznego, będą znać pracę metodą projektową, będą mieli większą gotowość do współdecydowania i współdziałania na rzecz dobra wspólnego. Nauczyciele i rodzice będą uwrażliwieni na tematykę społeczną, społeczność lokalna zostanie włączona w działania i zintegrowana.

Nasza Fundacja, której misją jest wspieranie edukacji formalnej przez alternatywne działania, chce uzupełnić i wzbogacić edukację obywatelską obecną w szkołach o uczenie się DZIAŁANIA.

To top