Projekt ,,Akcja integracja” w SP Nr 119 im. J. Porazińskiej w Krakowie

Według danych Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa, od wybuchu wojny w Ukrainie w krakowskich szkołach podstawowych naukę podjęło ponad 3 000 dzieci pochodzenia ukraińskiego.

Chcemy choć w części odpowiedzieć na bieżące potrzeby dzieci oraz kadry pedagogicznej w zakresie wzmacniania grup mniejszościowych oraz włączania ich do społeczności szkolnej.

W ramach projektu ,,Akcja integracja” Fundacja Kurdybanek przeprowadzi cykl warsztatów integrujących dzieci różnych narodowości z klas I-III Szkoły Podstawowej Nr 119 im. Janiny Porazińskiej w Krakowie.

Celem działań jest integrowanie i wzmacnianie grup wielonarodowościowych (zwłaszcza takich, w których obecne są dzieci migranckie i uchodźcze z Ukrainy), redukowanie napięcia oraz rozwijanie strategii radzenia sobie z emocjami. Warsztaty poprowadzą wspólnie dwie trenerki – jedna będącą Polką, druga – Ukrainką. Pozwoli to dzieciom z Ukrainy i Polski na pełne uczestnictwo w zajęciach.

 

Projekt ,,Akcja integracja” jest odpowiedzią na aktualne potrzeby społeczności szkolnej – pomoże rozwijać empatię i życzliwość wśród dzieci względem siebie nawzajem, a także nauczy, jak radzić sobie z trudnymi emocjami i wewnętrznym napięciem, natomiast w przypadku nauczycieli, dostarczy nowych narzędzi wspierających proces integracji w środowisku uczniowskim. Ponadto, nauczyciele jako obserwatorzy warsztatów mogą pogłębić wiedzę na temat swoich wychowanków, ponieważ widzą dzieci w relacjach, widzą potrzeby dzieci, dostrzegają, co im pomaga, co je otwiera. To szczególnie ważne w kontekście bieżącej sytuacji politycznej w Ukrainie i wiążącego się z nią zjawiska migracji.

Podczas warsztatów wykorzystujemy dramę – metodę polegającą na wchodzeniu w role, na działaniu i urefleksyjnianiu tych działań. Dzięki nadaniu znaczeń doświadczeniom i emocjom, dzieci zwiększą świadomość o sobie samych oraz świadomość społeczną.

Stosujemy również techniki arteterapeutyczne, których celem jest wspomaganie dzieci w integrowaniu przeżyć i ekspresji emocji.

Ponadto wykorzystujemy elementów treningu uważności – sprawdzonej metody redukcji stresu pomagającej radzić sobie z nieprzyjemnymi emocjami oraz problemami z koncentracją i komunikacją z rówieśnikami.

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Miasta Krakowa.

To top