Projekt „Action Reaction” w trakcie przygotowań

19 lipca 2019 r. odbyło się spotkanie przygotowawcze do projektu „Action Reaction”. W spotkaniu uczestniczyły trenerki (Aldona Żejmo-Kudelska, Paulina Drzał, Wioletta Szuba) oraz koordynator (Łukasz Teofilak). Celem projektu jest przygotowanie beneficjentów i beneficjentek (liderów i liderek młodzieżowych z 12 państw) do korzystania z metody Teatru Forum jako narzędzia dialogu społecznego. Podczas spotkania dyskutowaliśmy nad tym, jak wdrażać temat, by uczestnicy i uczestniczki poznali elementy TF (jak pracować z problemem, czym jest opresja, kim jest protagonista/antagonista, jaka jest rola Jokera, jak wygląda sesja Teatru Forum), ale także o możliwości przećwiczenia sobie nabytych umiejętności „na żywo”. Spotkanie odbyło się w Zakopanem, w miejscu, gdzie w dniach 19-27 września 2019 r. będzie realizowany projekt.

Zespół projektowy "Action Reaction"

Projekt finansowany ze środków:
To top