Warsztaty ,,Prawa człowieka i przeciwdziałanie dyskryminacji”

W miniony weekend, 11-12 czerwca w Instytucie Psychologii UJ odbyły się warsztaty antydyskryminacyjne pod hasłem ,,Prawa człowieka i przeciwdziałanie dyskryminacji” w ramach projektu ,,Zmiana zaczyna się od pojedynczego człowieka”, które poprowadziła dr Joanna Grzymała-Moszczyńska.

Podczas warsztatu Uczestnicy i Uczestniczki przyglądali się temu, czym jest tożsamość i na jakie jej elementy mamy wpływ, a na jakie nie, czym są stereotypy i jakie mechanizmy psychologiczne leżą u ich podstawy oraz jak reagować na przejawy dyskryminacji i co zrobić, by im zapobiegać. Tematy związane z przesłankami dyskryminacji, które w sposób szczególny były omawiane to pochodzenie etniczne/narodowe oraz doświadczenie migracji.

Dzięki temu spotkaniu uczestnicy i uczestniczki uwspólnili i uwspólniły, usystematyzowali i usystematyzowały wiedzę, która z pewnością posłuży im podczas pracy z młodzieżą w ramach działań lokalnych. To szczególnie istotne w kontekście świadomości wyzwań i odpowiedzialności, jakie wiążą się z pracą z grupami wielonarodowościowymi.

Zobacz fotorelację z warsztatów:

Projekt „Zmiana zaczyna się od pojedynczego człowieka” realizowany jest z dotacji Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

To top