„Komunikacja w zespole – warsztat dla nauczycielek i nauczycieli przedszkolnych”

„Kto mówi językiem niezrozumiałym dla nikogo poza nim, nie mówi w ogóle.
Mówić, to mówić do kogoś.” Hans Georg Gadamer

Cykl warsztatów dotyczących komunikacji w zespole za nami. W okresie listopad 2018 – marzec 2019 Fundacja Kurdybanek przeprowadziła 10 godzinne warsztaty dla wszystkich pracowników (w podziale na 3 grupy szkoleniowe) Przedszkola Samorządowego nr 58.

Był to czas, w którym doskonaliliśmy umiejętności efektywnej komunikacji, w tym:
– UMIEJĘTNOŚCI PREZENTOWANIA SWOICH POMYSŁÓW I POTRZEB ORAZ
EMPATYCZNEGO PRZYJMOWANIA PROPOZYCJI INNYCH,
– UMIEJĘTNOŚCI PRZEKAZYWANIA CENNYCH INFORMACJI ZWROTNYCH,
– UMIEJĘTNOŚCI WSPÓLNEGO I PARTNERSKIEGO PODEJMOWANIA WYZWAŃ
I ROZWIĄZYWANIA TRUDNOŚCI,
– UMIEJĘTNOŚCI RADZENIA SOBIE W SYTUACJACH KONFLIKTU.

Warsztaty były również przestrzenią uważnego bycia z samym sobą i spotkania się z koleżankami/kolegami z pracy w nowych sytuacjach i poznania ich z innej strony.

Dziękujemy Pani Dyrektor za zaproszenie.

 

 

To top