Cykl 7 warsztatów dramowych „Działam, więc jestem” – co dokładnie będzie się działo?

Co to jest aktywność obywatelska? Z kim i jak można działać społecznie na rzecz dobra innych? Jak realizować swoje pomysły?

Tego dowiedzą się, w tym roku szkolnym, uczniowie i uczennice Szkoły Podstawowej nr 7 im. Wojska Polskiego oraz Szkoły Podstawowej nr 51 im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie uczestnicząc w projekcie „Działam, więc jestem. Obywatelskość dzieci i młodzieży”. 
Przestrzenią na zdobywanie i wzmacnianie kompetencji społecznych i obywatelskich będzie cykl siedmiu warsztatów „Działam, więc jestem”. Warsztaty będą uczyć uczestników podejmowania i realizowania działań na rzecz społeczności w oparciu o logikę projektową. Metodą wspierającą proces edukacyjny będzie drama, która pozwala uczniom i uczennicom doświadczyć siebie i innych w różnych sytuacjach społecznych (fikcyjnych, ale prawdopodobnych).

Co dokładnie będzie się działo na warsztatach? 

Lp. Warsztaty „Działam, więc jestem”
1. WIDZĘ – CZUJĘ – ROZUMIEM

Logika projektowa: Dostrzegam problem i mam pomysł na rozwiązanie, czyli określenie, jakie dostrzegamy problemy w otoczeniu, które mogą być rozwiązane/ zmniejszone dzięki naszym działaniom.
Rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich: Ciekawość i chęć zrozumienia otoczenia, w którym żyjemy, empatyczne i uważne reagowanie na pojawiające się sytuacje, w tym trudne i wymagające wsparcia.

 

2. WIDZĘ CIĘ – SŁYSZE CIĘ
Logika projektowa: Diagnozuję sytuację problemową – poznanie potrzeby osób doświadczających trudności w celu sprawdzenia, czy zaoferowany pomysł adekwatnie odpowiada na ich potrzeby.

Rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich: Gotowość do empatycznego słuchania zdania innych w różnych sytuacjach oraz otwartość na zrozumienie potrzeb i perspektywy innych, w tym osób o różnym pochodzeniu, różnych zainteresowaniach, różnych poglądach.

3. JESTEM CZĘŚCIĄ WIĘKSZEJ, RÓŻNORODNEJ CAŁOŚCI

Logika projektowaOdbiorcy projektu czyli kogo dotyczy dostrzeżony problem i kto będzie uczestniczył w proponowanych działaniach.
Rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich: Zaszczepianie ciekawości różnorodnością i budowanie otwartości na szukanie w niej inspiracji dla siebie poprzez, m.in. doświadczenie różnorodności kompetencji w grupie, uczenie się od innych
4. POSZUKAJMY WSPÓLNEGO CELU

Logika projektowaCel i rezultaty projektu, czyli określenie jak, dla kogo i kiedy będą podejmowane działania by zaistniały problem został rozwiązany oraz jakie efekty pojawią się gdy zrealizujemy proponowane działania i czy wpłyną na realizację przyjętych celów.
Rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich: Negocjowanie i dochodzenie do kompromisu, konstruktywne porozumiewanie się by wspólnie ustalić cel działania.
5. DZIAŁAM, BO MAM WPŁYW

Logika projektowa: Działania i ryzyka, czyli jak będziemy działać i jakie są potencjalne ryzyka, czyli określenie, w jaki sposób zostanie zrealizowany wcześniej zaplanowany cel z uwzględnieniem wszystkim ewentualnych niebezpieczeństw, które mogą utrudnić realizację działań.
Rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich: Zdolność do zaangażowania się oraz inicjowania i podejmowania wspólnego działania, w tym samoorganizowania się, planowania, podejmowania decyzji, krytycznego i twórczego myślenia, wyciągania wniosków i określania potencjalnych czynników ryzyka.
6. ZMOTYWOWANA/NY DO DZIAŁANIA

Logika projektowa: Opracowanie harmonogramu i kosztorysu, czyli określenie kiedy i kto zrealizuje proponowane działania i co jest potrzebne do pracy.
Rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich: Motywowanie do działania siebie i innych; analiza własnych kompetencji i wykorzystanie ich do wspierania się w grupie, wspólne szukanie rozwiązań w odpowiedzi na pojawiające się trudności.
7. ZASADY BOHATERA DNIA CODZIENNEGO

Logika projektowaPodsumowanie i ewaluacja projektu oraz określenie planu na przyszłość.
Rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich: Wyciąganie wniosków z własnych doświadczeń by były one cennymi wskazówkami na przyszłość. Określenie czynników sprzyjających podejmowania działań opartych na odpowiedzialności, współpracy i zaufaniu.

Pierwsze warsztaty odbędą się w szkołach już 1 października br. Do zobaczenia!

NIW

Projekt dofinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020

To top