Widzo-aktor zwany też spektatorem, to widz, który reaguje, dyskutuje, proponuje inne rozwiązania problemu, a także który zatrzymuje akcję i wchodzi na scenę, by je odegrać.
Spektator może zaproponować takie zachowanie protagonisty, które może uchronić go przed brnięciem w kryzys.
Teatr Forum, poprzez powtórne odegranie spektaklu, stwarza możliwość, by spektatorzy mogli pomóc protagoniście znaleźć inne możliwe zachowania wcześniej, zanim doszło do kryzysu.

W teatrze Forum (…) postać poddaje się, a ja zostaję wezwany, aby jej pomóc, aby wskazać jej możliwości skorygowania działania. I działając w ten sposób w obrębie fikcji spektaklu, przygotowuję się do takiego działania w rzeczywistości (…). Oswajam się z przeciwnościami, które spotkam później (…).I jeśli uda mi się przezwyciężyć te wszystkie problemy w Teatrze Forum, będę miał większe kompetencje do przezwyciężenia ich w rzeczywistości, kiedy się pojawią. Teatr Forum nie tworzy katharsis: tworzy stymulator dla naszego pragnienia, aby zmieniać świat.

Augusto Boal o znaczeniu widzo-aktora

Categories: